Indholdsfortegnelse
Simpel Opsparing, Rentesregning
Opgave a
Rentesregning:

Opgave B

Almindelig Opsparing, Fremtidsværdi Af en Annuitet
Opgave C
Annuitetsregning:

Afbetaling På Gæld, Nutidsværdi Af en Annuitet
Opgave D

Opgave E
Opgave F

Opgave G
- Ydelse:
- Rentebeløb:
- Afdrag:
- Restgæld:

Opgave H
Opgave 1 - Et 10-årigt Overblik Over to Forskellige Lån

Opgave 2 - Oplysning Om Hvad Restgælden Er På De to Lån Efter 5 År

Opgave 3 - Fordele Og Ulemper

Opgave 4 - Hvordan Kan Hun Låne Penge Til Udbetaling Og Hvad Vil Det Koste I Ydelser Per År?
- Ydelsen Første 5 År:
- Ydelsen Sidste 5 År:

Uddrag
OPGAVE A
Rentesregning:
Når man snakker om rentesregning sætter man et beløb ind på en konto, som så forrentes hver termin.

Kn:
Kn er fremtidsværdien eller også kaldet slutværdien.
Man beregner, hvad man vil have opsparet ved en given rente og efter x antal år.
Man regner fremtidsværdien, når man vil fremskrive et beløb.

Formlen for Kn:
Kn = k0*(1+r) n

Kn = 3000*(1+0,035) 15= 5026,05kr.

Eksempel:
Sarah sætter 5000 kr. ind i banken til en rente på 5%. Renten tilskrives årligt. Nu vil Sarah regne ud hvor mange penge hun har efter 10 år.

Kn=5000*(1+0,05)10 = 8144,47 kr.
Sarah har efter 10 år 8144,47 kr. på sin konto.

K0:
K0 er nutidsværdien eller også kaldet startværdien.
Man beregner hvor mange penge man skal sætte i banken til en bestemt rente og tid for at få x antal kroner.
Man regner nutidsværdien når man vil tilbageføre et beløb.

Formlen for K0:
K0 = Kn • (1 + r) −n

Eksempel:
Sarah vil sætte penge banken, hvor der årligt bliver tilskrevet 5% i renter.

Hun vil have pengene stående i 15 år. Efter 15 år vil Sarah gerne have sparet 20.000 kr. op. Hvor mange penge skal Sarah sætte i banken?

K0= 20000 • (1 + 0,05) −15 = 9620,34 kr.
Sarah skal sætte 9620,34 kr. ind i banken for at nå at spare 20.000 kr. op efter 15 år til en rente på 5%.

---

OPGAVE C
Annuitetsregning:

Annuitetsregning kendetegnes ved en fast ydelse (y) der tilskrives ved en fast termin (n) ved en fast rente (r). Både ydelsen og renten er den samme ved alle terminer.

Parametre i annuitetsregning:

An:
An slutbeløbet på kontoen efter n indbetalinger. Kaldes også fremtidsværdien. Ved beregning af A0 benyttes opsparingsformlen.

Man beregner An for at finde fremtidsværdien af det beløb man har sat i banken efter n indbetalinger og med en given rente.

Formlen for An:
a_n=y*((1+r)^n-1)/r
a_n=2000*((1+0,005)^16-1)/0,005 = 33.228,46

Eksempel:
Naja sætter 5.000 kr. ind på en konto årligt i 20 år. Den årlige rente er på 1,8%. Hvor mange penge kan Naja hæve efter 20 år?

a_n=5000*((1+0,018)^20-1)/0,018 = 119.096,60 kr
Naja kan efter 20 år hæve 119.096,60 kr. fra sin konto.