Problemformulering
Redegør for hvorfor man forsøger at sikre fri bevægelighed og arbejdskraft i EU og undersøg muligheden for at søge arbejdskraft i andre lande.

Vurder udviklingen, i antallet af EU-borgere der benytter sig af at kunne tage arbejde i Danmark og hvilke fordele og ulemper er der ved fri bevægelighed for Danmark (og resten af EU)

Indholdsfortegnelse
Problemformulering: 2
Redegør for hvorfor man forsøger at sikre fri bevægelighed og arbejdskraft i EU 2
Undersøg muligheden for at søge arbejdskraft i andre lande. 3
Vurder udviklingen, i antallet af EU-borgere der benytter sig af at kunne tage arbejde i Danmark 4
hvilke fordele og ulemper er der ved fri bevægelighed for Danmark (og resten af EU) 5
Kildeliste 7

Uddrag
Arbejdskraften har i de seneste år flyttet sig fra øst- og Sydeuropa til nord- og Vesteuropa, herunder Danmark. Dog er ledigheden i Danmark og hele Europa faldet, hvilket har en konsekvens.

Danmark får sværere ved at tiltrække arbejdskraft fra andre lande. Der er i den forbindelse blevet lavet en jobportal EUROS, som fungere som en europæisk udgave af det danske job net, hvilket åbner en mulighed for mere arbejdskraft.

Dog kan man i tabellen der viser antal CV’er i den europæiske jobportal fra 2018 se af der ligger næsten 400.000 CV’er på EUROS.

Der er der tale om de personer der er villige til at arbejde i et andet EU-land. Hvis man kigger på antallet der gerne vil arbejde i Danmark, ligger den på lige knap 6000 arbejdssøgende.

Danmark er faldet og man i de øst- og sydeuropæiske lande, hvor arbejdskraften skulle komme fra, selv er steget og jobmulighederne er blevet forbedret.

Som en mulighed i den forbindelse kunne man “reklamere” for Danmark og landets muligheder i forhold til gode arbejdsmiljøer og høje lønninger.