Indholdsfortegnelse
Notat til borgmesteren
- Pædagoger:
- Lærere:
Notat:
- Pædagoger:
- Lærere:
- Gode ting:
- Dårlige ting:

Uddrag
Du har fået opgaven at beskrive ledigheden i kommunen inden for forskellige faggrupper og aldersgrupper samt give en vurdering af de problemer

som kommunen kan tænkes at stå overfor samt give nogle bud på evt. løsninger (fx arbejdsmarkedspolitik)

Borgmesteren forventer et notat på 1 side suppleret med overskuelige data og beregninger i et bilag, han kan bruge, når han beskriver situationen.