Problemformulering
Redegør for hvorfor man forsøger at sikre fri bevægelighed og arbejdskraft i EU og undersøg muligheden for at søge arbejdskraft i andre lande. Vurder udviklingen

i antallet af EU-borgere der benytter sig af at kunne tage arbejde i Danmark og hvilke fordele og ulemper er der ved fri bevægelighed for Danmark (og resten af EU)

Indholdsfortegnelse
Problemformulering: 2
Redegør for hvorfor man forsøger at sikre fri bevægelighed og arbejdskraft i EU 2
Undersøg muligheden for at søge arbejdskraft i andre lande. 3
Vurder udviklingen, i antallet af EU-borgere der benytter sig af at kunne tage arbejde i Danmark 4
hvilke fordele og ulemper er der ved fri bevægelighed for Danmark (og resten af EU) 5
Kildeliste 7

Uddrag
Arbejdskraftens frie bevægelighed er et grundlæggende princip i EU. Inden for EU’s grænser skal du frit kunne benytte dig fra et medlemsland til et andet.

Dette gælder hvad enten situationen er, om man flytter til et andet land for at arbejde eller bor i dit hjemland men arbejder i et andet EU-land eller bliver sendt til et andet land for at udføre en opgave.

Den frie bevægelighed skal sikre at EU’s medlemslande hverken har for meget eller lidt arbejdskraft.

EU har en anden vigtig grundpille i EU-samarbejdet som går ud på at EU’s medlemslande ikke må gøre forskel på borgere på grund af nationalitet.

Hele princippet om ligebehandling er en vigtig forudsætning for at netop arbejdskraften kan flytte sig derhen hvor der er behov for den.

Fri bevægelighed er en vigtig ret for hver enkelt arbejdstager og er samtidig en afgørende del af det indre marked.

Som en del af denne rettighed nyder EU-arbejdstagere fra andre medlemsstater godt af samme behandling som statsborgere med hensyn til adgang på arbejdsmarkedet

arbejdsvilkår og alle andre sociale og skattemæssige fordele. Arbejdskraftens frie bevægelighed er forskellig fra alle EU-borgeres ret til frit at færdes og opholde sig inden for medlemsstaternes territorium.

---

Arbejdskraften har i de seneste år flyttet sig fra øst- og Sydeuropa til nord- og Vesteuropa, herunder Danmark.

Dog er ledigheden i Danmark og hele Europa faldet, hvilket har en konsekvens. Danmark får sværere ved at tiltrække arbejdskraft fra andre lande.

Der er i den forbindelse blevet lavet en jobportal EUROS, som fungere som en europæisk udgave af det danske job net,

hvilket åbner en mulighed for mere arbejdskraft. Dog kan man i tabellen der viser antal CV’er i den europæiske jobportal fra 2018 se af der ligger næsten 400.000 CV’er på EUROS.

Der er der tale om de personer der er villige til at arbejde i et andet EU-land. Hvis man kigger på antallet der gerne vil arbejde i Danmark, ligger den på lige knap 6000 arbejdssøgende.