Arbejdsmarkedspolitik | Samfundsfag

Opgavebeskrivelse
Hvad er formålet med at føre arbejdsmarkedspolitik?
Hvilke instrumenter bruger man i arbejdsmarkedspolitikken?

Arbejdsmarkedspolitik i Danmark
1. Fra passiv til aktiv arbejdsmarkedspolitik – hvad er forskellen?
2. Strukturel ledighed – forklar figur (næste slide)
3. Flexicurity-modellen – lav jeres egen model (de vigtigste karakteristika skal indgå)
Arbejdsmarkedspolitik i forskellige EU-lande

Uddrag
Arbejdsløsheden har i de seneste 35-40 år i Danmark svinget mellem 3 og 12 pct. Det bemærkelsesværdige er imidlertid, at selv i perioder med høj arbejdsløshed, som fx i begyndelsen af 1990'erne, har der været mangel på arbejdskraft i visse fag. Der har altså været tale om flaskehalsproblemer og strukturarbejdsløshed på samme tid.

Vi har tidligere brugt udtrykket mismatch om disse fænomener, fordi udbud og efterspørgsel på de enkelte delmarkeder ikke matcher (passer) sammen. Der er eksempelvis for mange ufaglærte arbejdere og for få sygeplejersker.

Arbejdsmarkedspolitikkens opgave er at påvirke efterspørgsel og (især) udbud af arbejdskraft på de enkelte delmarkeder samt på arbejdsmarkedet generelt.

Formålet med arbejdsmarkedspolitikken er at sikre en bedre overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedets enkelte delmarkeder eller på arbejdsmarkedet som helhed.

Generelt kan arbejdsmarkedspolitikken ses som et middel til atundgå strukturarbejdsløshed og flaskehalsproblemer.

Disse to fænomener er netop udtryk for ubalancer på delmarkederne. Samtidig har arbejdsmarkedspolitikken de senere år fået til opgave at øge udbuddet af arbejdskraft, så vi bedre kan tackle den stigning i antallet af ældre, som forventes de kommende år.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her