Arbejdsmarkedspolitik kapitel 15 | Noter i afsætning

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Besvar nedenstående spørgsmål.
1. Hvad omfatter strukturpolitik?
2. Nævn nogle instrumenter i arbejdsmarkedspolitikken.
3. Hvorledes kan efterspørgslen på arbejdskraft påvirkes?
4. Hvorledes kan udbuddet af arbejdskraft påvirkes?
5. Hvad menes med institutionelle faktorer inden for arbejdsmarkedspolitikken?
6. Nævn nogle arbejdsmarkedspolitiske indgreb, der er foretaget i Danmark i de senere år.
7. Hvorledes kan flaskehalse undgås på arbejdsmarkedet?
8. Hvad er forskellen på en aktiv og en passiv arbejdsmarkedspolitik?
9. Hvad forstår man ved strukturel ledighed?
10. Hvad kendetegner flexicurity-modellen.
11. Hvad menes der med lønsprednings- samt opkvalificeringsstrategien?
12. Forklar nedenstående figur

Opgave 2
Hvilken slags arbejdsmarkedspolitik er følgende indgreb? (institutionelle faktorer, mobilitetsfremmende foranstaltninger, påvirkning af arbejdskraftefterspørgsel eller påvirkning af arbejdskraftudbud osv.):
1. Folkepensionsalderen sættes op med yderligere to år – gældende fra 2025.
2. Staten yder tilskud på 20 kr. i timen til arbejdsgivere, der vil ansætte indvandrere med sprogproblemer.
3. Staten øger tilskuddet til folk, der ønsker at flytte for at finde nyt job. Tilskuddet skal dække en del af flytteomkostningerne.
4. Påvirkning af arbejdskraftefterspørgslen
5. Regeringen forkorter dagpengeperioden fra 2 til 1 år.
6. Folketinget vedtager en lov, der satser massivt på efteruddannelse af ufaglærte arbejdere.

Opgave 3
De 'økonomiske vismænd' om situationen på arbejdsmarkedet
- Nationalbanken om situationen på arbejdsmarkedet
- Tættere på overophedning
1. Hvad forstår man ved flaskehalse på arbejdsmarkedet?
2. Hvilke samfundsøkonomiske problemer er der forbundet med flaskehalse?
3. Diskutér nogle arbejdsmarkedspolitiske indgreb, der kan medvirke til, at man undgår flaskehalsproblemer?

Uddrag
økonomiske indgreb, som på lang sigt ændrer på de grundlæggende strukturer i samfundsøkonomien. De vigtigste af disse politikker er erhvervspolitik og arbejdsmarkedspolitik.

---

Otte års lavkonjunktur er slut i Danmark, og alt tyder på, at vi er på vej ind i en situation, hvor der lægges stigende pres på kapaciteten i økonomien.

Når økonomien bevæger sig fra lavkonjunktur til højkonjunktur bliver det vanskeligere for virksomhederne at rekruttere de rigtige medarbejdere, og det vil helt naturligt lægge en dæmper på væksten.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu