Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
Respiration:
Gæring:
Hypotese:
Hvad forventer du der vil ske i de forskellige glas med hhv. vægt og bobledannelse?
- Glas 1
- Glas 2
- Glas 3
- Glas 4
- Glas 5
- Glas 6
De to kemiske reaktioner som skaber energi ud fra sukker i gærceller (skriv dem og skriv hvilke der giver mest energi – nødvendigt at bruge nettet).
- Hvad enzymer er, og hvad de bruges til?
- Hvad er det der påvirker dem/deres reaktionshastighed?
Resultater:
Et par spørgsmål til forsøget (laves af elever):
1.Hvilken proces tror du danner CO2 i vores forsøg? Respiration eller gæring? Begrund dit svar.
2.Hvorfor taber nogle af glassene vægt under forsøget?
- Diskussion:

Uddrag
I hverdagen bruger man gær til at få brød til hæve, gærdet er også med til at fremme ethanol i vin og øl. (Ethanol er et organisk opløsningsmiddel).

Grunden til man blander gær i lunkent vand, er fordi gærcellerne skal bruge vand, og have den rigtige temperatur for at virke. I industrien bruger man gærceller fordi de er gode til at “indlæse” fremmed DNA.

Gærceller kan måske også bruges til at bekæmpe forurening. Videnskabsfolk prøver at arbejde med at få gærceller til at nedbryde olie. Gær trives bedst ved forhold med oxygen til rådighed.

---

Glas 1: Jeg forventer at vægten vil stige på grund af temperaturen og at der vil blive dannet bobler i glasset fordi at gæren får lov til at gære i glasset. glas 1 hvor der er begrænset supras vil jeg forvente at der er gær/enzymer en lille boble dannes og derfor ikke stort vægttab af co2

Glas 2: Der er 10 g sukker som gæret nedbryder, men her har vi kun brugt 10 g gær så jeg forventer at gæret ikke får lov til at gære i glasset men dermed bruger tid på at nedbryde sukkeret.

Glas 3: Der bliver dannet bobler i glas tre fordi at der er meget gær i glasset i forhold til sukker derfor vil gæret få lov til at gære i glasset og dermed burde der dannes bobler.

Glas 4: Jeg forventer hér at på grund af den kølige temperatur vil vægten stige fordi at gæren, sukkeret og væsken vil samle sig. Jeg tror at den kølige temperatur vil danne bobler i glasset

Glas 5: i glas 5 er der 10 gram substrat og 10 gram gør/enzymer. Jeg forventer enzymerne arbejder godt ved en temperatur ved omkring 27grader, forventer jeg en høj respiration, og dermed høj boble-dannelse, og et vægttab.

Glas 6: Jeg forventer at eddiken gør, at der kommer store bobler i glasset, fordi eddike gør at fx en del hæver 1/3 gange hurtigere, så forventer også at eddiken her ville påvirke vores vand og sukker til at danne bobler.