Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
Hypoteser:
Resultater:
Diskussion:

Uddrag
Formål:
Formålet er at undersøge de faktorer der påvirker den hastighed hvormed enzymet katalase spalter brintoverilte til vand og ilt.

Teori:
- Brintoverilte dannes = mitokondrierne - virker ødelæggende på celler og væv
- Derfor - vigtigt at omdanne brintoverilte til vand og ilt. H_2 O_2→2H_2 O+ O_2
- Eukaryote celler = indeholder enzym katalase.
- Katalase - en af de hurtigste enzymer - kan nedbryde 40.000.000 brintoverilte molekyler pr. sek.