Ekspressionisme | DHO | 10 i Karakter

Indledning
I dette projekt vil jeg komme ind på den historiske udvikling i mellemkrigstiden, samt de litterære tendenser der var i tiden mellem 1. og 2. verdenskrig.

Derudover er der lavet en gennemarbejdet analyse af digtet Odalisk Skønhed af Rudolf Broby-Johansen. I analysen vil jeg komme ind på hvad der faktisk står skrevet i digtet, da det kan forstås på mange forskellige måder.

Jeg vil også analysere digtets indhold samt dets form og opbygning, og til sidst i analyse vil jeg komme med min fortolkning af digtet. Jeg vil give en vurdering af hvordan digtet passer ind i tiden det er skrev i ift.

De litterære tendenser og jeg vil komme omkring hvordan det kan forbindes med vores syn på perioden i dag. Som det sidste i projektet vil jeg komme med en samlet konklusion.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning 1
2. Mellemkrigstiden 1
- 2.1 Den historiske udvikling 1
- 2.2 De litterære tendenser i mellemkrigstiden 2
3. ”Odalisk Skønhed” af Rudolf Broby-Johansen 4
- 3.1 Betydning, hvad står der? 4
- 3.2 Digtets indhold 6
- 3.3 Digtets form og bygning 6
- 3.4 Min fortolkning af Odalisk Skønhed 7
4. Odalisk skønhed og tidens tendenser 8
5. Samlet konklusion 8
Kildeliste 9

Uddrag
I 1. verdenskrig mistede 10-12 millioner soldater livet, og størstedelen af dem som var heldige at nå hjem igen, måtte kæmpe med fysiske og psykiske men.

Mange begyndte at indse at den teknologiske udvikling havde givet bagslag, og at Fuldautomatiske våben, giftgas, håndgranater osv.

Var med til at sørge for at dødstallet var så højt . Efter 1. verdenskrigs grusomheder, gik verden ind i en ny, moderne og anderledes kulturel tid som var præget af mange nye strømninger indenfor politik, kultur og litteratur.

De politiske ismer nazisme, fascisme og kommunisme blev mere og mere udbredt. Og inden for kultur og litteratur opstod ismerne: futurisme, surrealisme og ekspressionisme som nogle af de vigtigste for denne tid .

I Danmark fik Aalborg og København deres første lufthavn, der begyndte at komme flere biler på vejene og der kom nye dieseldrevne lyntog samtidig med at der også blev bygget flere jernbanebroer som gjorde at transporttiden mellem Aarhus og København blev 5 timer mindre.

I Tyskland var det slut med kejserdømme, og demokratiet og socialdemokraterne overtog magten. Tyskland underskrev i 1919 Versailles-traktaten, som indeholdt en masse hårde krav som Tyskland skulle følge.

Den indebar bl.a. At Tysklands militær maksimalt måtte bestå af 100.000 soldater, de skulle betale et 3-cifret milliardbeløb i krigsskadeerstatning og en række andre krav.

Det var traktaten som blev fundament for Dolkestødslegenden som nazisterne brugte i deres propaganda. Dolkestødslegenden får navnet af

at nazisterne mente at de socialdemokratiske politikere, revolutionære kommunister og specielt jøderne var skyld i at Tyskland tabte krigen og derfor havde ”dolket” soldaterne i ryggen .

I 1929 kom børskrakket på Wall Street, som man i dag betegner som den største krise i verdensøkonomien der nogensinde har været.

Det så ellers ud til at gå godt for den amerikanske økonomi i denne periode, men efter flere år med en rigtig stor stigning på aktiekurserne, havde markedet pludselig nået sin grænse.

Klokken 11 om formiddagen den 24. oktober 1929, havde aktiekurserne allerede mistede 9 milliarder dollars i værdi. Denne dag kalder man for ”Sorte Torsdag”.

Allerede få dage efter, tirsdag den 29. oktober gik det endnu mere galt og aktiekurserne mistede en værdi på 14 milliarder dollars, og man kaldte derfor også denne dag for ”Sorte Tirsdag”.

Da kurserne faldt på Wall Street, gik det også hårdt udover mange andre landes børsmarkeder, specielt i Europa da politikerne i forskellige lande ikke nåede at reagere i tide på den store krise.

Mange banker var blevet nødt til at stramme lånepolitikken, da de var begyndt at miste rigtig mange penge, og dette gik selvfølgelig ud over mange virksomheder og private kunder.

Tyskland som efter 1. verdenskrig havde optaget store lån hos andre lande som fx. USA, begyndte nu at blive afvist i at optage nye lån, hvilket var ved at få hele Tysklands økonomi til at gå ned, da nationalbudgettet allerede lå i stort underskud.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu