Indholdsfortegnelse
1.1 (5 %)
Forklar, hvilke fordele egetæpper a/s kan opnå ved at have fokus på CSR.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi egetæpper a/s anvender.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for egetæpper a/s for årene 2014/15 til 2016/17 med udgangspunkt i nøgletallene, internt materiale og artiklerne.
- Afkastningsgrad
- Overskudsgrad
- Aktivernes omsætningshastighed, gange
- Gældsrente
- Egenkapitalens forrentningen
- Gearing
- Nettoomsætning
- Omkostninger
- Andre eksterne omkostninger
- Personaleomkostninger
- Afskrivninger
- Soliditetsgrad
- Likviditetsgrad

1.4 (5 %)
Vurder, hvordan egetæpper a/s’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2016/17 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.5 (5 %)
Vurder, egetæpper a/s’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (10 %)
Opstil den optimale afsætningsplan for det kommende kvartal, når der tages hensyn til den begrænsede kapacitet på 1.000 timer.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

2.2 (5 %)
Beregn, det samlede dækningsbidrag ved den optimale afsætningsplan. Se spørgsmål

2.3 (5 %)
Vurder, om det vil være lønsomt at leje den ekstra maskine for kr. 50.000.

3.1 (5 %)
Vurder, hvilke investeringsårsager der er tale om.

3.2 (5 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.
De nødvendige informationer fremgår af bilag 4.

3.3 (5 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

3.4 (5 %)
Vurder, hvor meget faldet i sygedage pr. medarbejder mindst skal være, for at investeringen er rentabel.

4.1 (5 %)
Beregn, om det er lønsomt for virksomheden selv at producere standardprofilerne.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

4.2 (5 %)
Beregn, hvor meget det årlige forbrug mindst skal udgøre for, at det er lønsomt selv at producere standardprofilerne.

4.3 (5 %)
Diskuter, om AluFinish A/S bør producere alle standardprofiler selv fra 1. januar.

Uddrag
Egetæpper prioriterer bæredygtighed højt. De har som mål at blive verdens bedste virksomheden til CSR. kåret som nr 1 i dk som CSR.

For virksomheden er miljøet er utroligt vigtig fokuspunkt, og de lægger stor værdi i deres CSR politik, som alle deres medarbejdere skal følge.

De har stor fokus på bæredygtighed, som bla. indebærer virksomhedens valg af råvarer som ikke skal være skadelige for naturen eller mennesker.

Derudover handler det også om at benytte genbrugsmaterialer i deres produkter og at designe produkter som er lavet til at kunne genanvendes i fremtiden.

Så det de kan opnå, er at de kan få en god omtale blandt forbrugerne, samt blive førende i deres branche inden for miljø påvirkning.

---

Hvis man tager et kig på aktivernes omsætningshastighed for Egetæpper, kan man se at den har været faldende stort set alle år. Hvis vi kigger på det første år, kan vi se at aktivernes omsætningshastighed, var på 1,31.

Det faldt i 2015/15 til 1,26 grundet at virksomhedens aktiver steg mere end virksomhedens nettoomsætning. I året 2016/17, faldt aktivernes omsætningshastighed fra 1,26 fra året før og til 1,17.

Faldet i 2016/17 skyldes at virksomhedens nettoomsætning, ikke steg mere end hvad virksomhedens aktiver gjorde, altså, var deres aktiver større end stigningen i deres nettoomsætning, .

Dette fald for aktivernes omsætningshastighed er negativ for Egetæpper, da det betyder at deres varer ligger længe på lager før de bliver afsat.