Ege Carpets forretningsmodel | Ervervscase

Indholdsfortegnelse
Samarbejdspartner
Nøgleaktiviteter
Markedstilbud
Kunderelationer:
Kundesegmenter
Ressourcer
Distributionskanaler
Distributionskanaler
Indtægtsstrømme

2.Intern og ekstern analyse af Ege Carpets
- Virksomhedens uafhængige omverden
- Virksomheden afhængige omverden
- Place
- Pris
- Promotion
- Produkt
- Værdikæde
- Indgående logistik:
- Produktion
- Udgående logistik
- Marketing og salg
- Service efter salg
- Virksomhedens infrastruktur
- Menneskelige ressourcer
-Teknologiske ressourcer
- Indkøb
- Indkøb
- Potentielle indtrængere:
- Leverandører:
- Substituerende produkter:
- Kunder:
- Konkurrencestrategi:

2.Udarbejd en regnskabsanalyse af Ege Carpets
- Afkastningsgraden
- Overskudsgrad
- Aktivernes omsætningshastighed
- Gældsrenten
- Gearing
-Egenkapitalens forrentning
- Indtjeningsevne
- Kapitaltilpasningsevnen
- Soliditetsgraden
- Likviditetsgraden

3. Udarbejd en SWOT-opstilling på baggrund af de interne og eksterne analyser.
- Styrker
- Svagheder
- Muligheder
- Trusler:

Kritiske succesfaktorer (KSF)
- Kritiske succesfaktorer 1
- Kritiske succesfaktorer 2
- Kritiske succesfaktorer 3
- Kritiske succesfaktorer 4
- Udfordring
- Løsningsforslag til digitaliseringen [6]
- Konsekvenser:
- Løsningsforslag til substituerende produkter [4]
- Konsekvenser:
- Løsningsforslag nye markeds indtrængere [3]
- Konsekvenser:
- Løsningsforslag til Svag markedsføring [1]
- Konsekvenser:

Virksomhedsportræt

Metodeovervejelse

Kilder

Uddrag
Samarbejdspartner
Ege Carpets har en række forskellige samarbejdspartner som de benytter sig af. Og de gør brug af omkring 10 leverandør. Der ikke så mange leverandør, da der er få i branchen og de rigtig meget op kvaliteten. Dog har de tætte forhold med hinanden da de er så få, og kan skaffe nogle stabile priser.

De har forskellige distributører og agenter i hele 58 lande. De alle med til at hjælpe med at skabe en forhøjet omsætning.

Ege Carpet har forskellige samarbejdspartner som er kunstere og designer. De samarbejder for eksempel med Tom Dixon. Dette gør de for skabe noget unikt hos deres produkt.

Nøgleaktiviteter
Ege Carpets går meget op i god kvalitet, af bæredygtigtdesign. Dette fremhæver de b.la. i deres bearbejdning og produktion inden for CSR.

Dermed skal de også leve op til disse standarder og forventninger de stiller overfor sig selv, hvilket de gør ved at udføre kvalitetscheck og kvalitetskontrol, for at sikre at deres produkter stemmer overens med deres forventninger og krav og kvalitet.

Dermed dækker de også store målgrupper og markeder, så deres produkter kan tilfredsstille så mange private konsumenter, og erhverv som muligt.

Markedstilbud
En af deres største konkurrencemæssige fordele er deres kvalitet, hvilket de vægter højt. De gør brug af forskellige innovative markeder

som hjælper dem med at forbedrer deres kvalitet. De gør også brug af det nyeste teknologi som gør at de har den højeste kvalitet og samtidig kan gøre det indenfor en fornuftig tidsramme.

De udvikler nye produkter som kan tage helt op til 1½ år. Der bliver gennemgået en proces når de skal udføre nye produkter, da der visse krav der skal opfyldes.

Kunderelationer:
Ege Carpets benytter sig af adskillige sociale medier, for at promovere deres brand på bedst mulig vis.

Dette kan også være med til at ramme lidt yngre målgrupper, som måske har interesse for design. Dermed er deres design og idé også en vigtig faktor for deres kunderelationer.

Deres unikke design indberettet med bæredygtighed, skaber en del kunderelationer, da det er en stor fordel at kunne producere traditionelle designprodukter, som samtidigt står indenfor CSR og bæredygtighed.

Kundesegmenter
Som kundesegmenter gør de brug af kontraktmarkedet. Det gør de da de sælger deres produkter til hoteller

kontorer osv. Dog sælger de også til private personer, det er dog ikke deres hovedfokus og deres højeste omsætnings. Deres primære er Hospitality og Commercial.

Ressourcer
Deres fysiske ressourcer er at de en automatiseret produktion.

De har altså en fornuftig teknologi hvilket gør at de ikke gør ligeså meget brug af mennesker når de skal producere. Der gør derimod brug af højt teknologiseret robotter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu