Indholdsfortegnelse
Aflevering 1: Business Model Canvas
Bilag 1: Information om virksomheden
Bilag 2: Skabelon til Business Model Canvas

Uddrag
I den første aflevering i afsætning skal du arbejde med virksomheden nemlig.coms forretningsmodel. Med udgangspunkt i artiklerne i bilag 1 og ved hjælp af information, som du selv søger (infomedia, virksomhedens hjemmeside mv.) skal du:

• Analysere nemlig.com’s forretningsmodel ved brug af skabelonen i bilag 2
• Udarbejde en kort (max. 1 side) redegørelse for virksomhedens forretningsmodel
• Kort diskutere hvordan virksomheden kan udvikle sin forretningsmodel i fremtiden

---

Når en Business Model Canvas bruges som analyseværktøj, kan følgende spørgsmål bruges som støtte i arbejdet med modellen:

1. Hvilken værdi tilbyder virksomheden for kunden?
2. Hvilke produkter eller serviceydelser tilbyder virksomheden?
3. Hvem skaber virksomheden værdi for?
4. Hvem er virksomhedens vigtigste kunder?
5. Hvilken relation har virksomheden med hvert af sine kundesegmenter?
6. Hvad er prisen for at virksomheden har en relation med et kundesegment?