Indholdsfortegnelse
23.1 - Business Model Canvas og Strategi
23.2 - Udvikling af forretningsmodel
23.3 - Eksempel på udvikling af forretningsmodel
- Rentabilitet
23.4 - Digitale virksomheder og digitale forretningsmodeller
23.5 - Agile vs. Rigide virksomheder

Uddrag
23.1 - Business Model Canvas og Strategi
Business Model Canvas skaber overblik over virksomhedens samlede forretningsmodel. Den fungerer som en opsummering af eller konklusion på strategiarbejdet.

23.2 - Udvikling af forretningsmodel
Forandringer internt eller eksternt i virksomheden betyder, at virksomheden løbende må udvikle deres forretningsmodel - så den derfor fremstår relevant i nutiden.

Én analyse af dette udviklingsbehov gennemføres i 8 faser:
1. Beskriv virksomhedens værditilbud
2. Beskriv virksomhedens kundevendte aktiviteter (kundesegmenter, kunderelationer og kanaler)
3. Beskriv virksomhedens infrastruktur (nøgleresurser, nøgleaktiviteter og partnere)
4. Beskriv virksomhedens økonomi (omkostningsstruktur og indtægtsstrømme)
5. Skab overblik over virksomhedens situation vha. en SWOT-opsamling
6. Identificer behov for udvikling af forretningsmodellen
7. Vurder de strategiske muligheder
8. Opstil virksomhedens nye forretningsmodel

23.3 - Eksempel på udvikling af forretningsmodel
Nedenstående er et eksempel på udviklingen af en forretningsmodel for virksomheden KERNEHUSET.