Indledning
Diskurs er et begreb, der betegner den måde, vi taler om og forstår verden på. Det vil sige, at vores verdensforståelse er opbygget af sprog og ’fortællinger’, og derfor er vores verdensforståelse konstrueret ved diskurser - konstrueret af sprog.

Uddrag
En diskurs opbygges af alle typer af kommunikation, i alle former for medier. Den enkelte tekst indeholder i sig selv en diskurs, men den skriver sig typisk ind i en generel diskurs sammen med andre tekster.

Den overordnede diskurs ligger uden for teksten, men den enkelte tekst låner fra og underbygger samtidig en diskurs.