Indholdsfortegnelse
Diskurs:
Sprogets magt
Laclaut & Mouffe
Afsender:
Modtager:
Emne:
Situation:
Sprog og genre:
Genren:

Uddrag
Diskurs:
- sprogets mønster
- en bestemt måde at tale om virkligheden på( de briller viser verden igennem)