Indledning
Et emne der er meget omdiskuteret i vores samfund i dag er abort, både i Danmark men også andre lande som England og USA. I disse lande kan der ofte opstå demonstrationer hvor der er to sider, nogle er for og nogle er imod fri abort.

Folk der mener at abort er som at dræbe et andet menneske er en modstander, derudover er der tilhængere der mener at det er i orden at bestemme over sin krop, og tage et valg på egen hånd.

Fri abort kom til Danmark i 1973, den herskende diskurs har siden da været, at kvinden har det frie valg til at bestemme om hun vil beholde hendes foster eller ej.

Alle er dog ikke helt enige med denne diskurs derfor er der også en moddiskurs, den ligger på at fosteret burde få ret til at blive født og få et liv.

Uddrag
” Abort er blot et behageligt alternativt ord for drab” Fra Kristeligt Dagblad 28-05-2013 skrevet af Ketty Dahl som er en modstander af abort og hun mener at abort er en kriminel handling og er drab.

Kettys hovedudtalelse er at ordet abort er et ord der dækker og gemmer alle de andre ord der har med det at gøre som fx: Drab. Senderen starter sin artikel ud med at sammenligne tortur med vanddråber i panden, med abort.

Hun bruger denne sammenligning til at vise at vores nuværende lovgivning angående abort, langsomt nedbryder vores moral. Det er ligesom toturen som nedbryder den torturede langsomt og over en længere periode.

Ifølge Ketty er abort drab selvom barnet ikke barnet ikke er fuldstændigt vokset på det tidspunkt. Som mange mennesker nok godt ved, men de mennesker er i benægtelse og vil ikke benytte ordet drab til at beskrive abort.

Så snart barnet rammer over de 12 uger er det teknisk set et menneske som burde få lov til at af en eksistens her i verden: ” Hvad har barnet gjort, der er så forkert, at det ikke må leve?” dette nævner Dahl til sidst i sin artikel.

Hun bruger dette spørgsmål om abort til at få hendes læsere til at tænke ” hvad har de egentlig gjort”, men så nemt er det ikke at overtale dem.

Ketty snakker nemlig på en måde som skaber en diskurs og nogle sandheder som er set fra abortmodstandernes synspunkt i forhold til abort.