DHO | Demokratiet og samfundet i 1800 tallet

Opgavebeskrivelse
1. gør kort rede for demokratiseringsprocessen i Danmark i perioden 1814 til 1849.

2. foretag en historisk og danskfagligt analyse med fokus på holdninger til styreformer og fremstillingen af disse. Analysen skal tage udgangspunkt i tekster (tale, sange, digte, breve osv.) fra materialebanken i dansk og historie.

3. diskutere hvordan det analyserede materiale kan ses som et udtryk for den politiske og demokratiske udvikling i Danmark i perioden.

Indledning
I 1800 tallet udvikler demokratiet sig markant ,det ikke længere kongen der har alt magten men folket, og her får vi nogle af de basale rettigheder som vi kender i dag som vi tager for givet ytringsfrihed, foreningsfrihed, forsamlingsfrihed.

Dette er vigtig for dig som læser at vide hvordan Danmarks borger tog kampen op for en fri forfatning og fik skabt det samfund vi kender i dag.

Denne opgave indeholder en redegørelse for Danmarks demokratiseringsproces i perioden 1814 til 1849. og de to undersøgelser mit analyseret materiale, her har jeg undersøgt den ene på baggrund af dansk eller historisk metode, den første jeg analysere er en tale her går jeg til talen dansk fagligt og på baggrund af en argumentationsanalyse, den anden analyseret materiale er et brev en kilde her vil jeg gå til kilden på baggrund af en historisk metode altså kildekritik.

Dog havde jeg nogen afgrænsninger således fordi at alting er ikke relevant for at kunne svare på min problemformulering altså hvordan udviklede demokratiet sig i Danmark i første halvdel af 1800 tallet.

Indholdsfortegnelse
Indledning ...................................................................................................................................................................... 2
Ugler i mosen ............................................................................................................................................................ 3
Enevolds konge .............................................................................................................................................................. 3
mulighed på indflydelse ................................................................................................................................................. 3
håbets tids ..................................................................................................................................................................... 3
projekt fri forfatning..................................................................................................................................................5
Nykøbing falster tale orla lehmann................................................................................................................................ 5
grundlovens rejse........................................................................................................................................................... 6
politisk udvikling og demokratisk udvikling ............................................................................................................... 7
Konklusion ................................................................................................................................................................8
Litteraturliste ............................................................................................................................................................ 9

Uddrag
Talen er skrevet af den nationalliberale politikere Orla Lehmann, han holdte talen i Nykøbing Falster i Januar 1841 for byens bønder. talen var en politisk tale da han opfordrede bønderne til at kæmpe for en fri forfatning.

Talen havde et klart emne om at ændre bøndernes synspunkt på kongen og vende de kongetro imod kongen selv på denne måde kan Lehmann fremme sine synspunkter og et tætter skridt på en fri forfatning og demokrati.

Lehmann bruger han også motivations argumentet dette ses i citatet ”over en svag konge kunne det vel tænkes, at disse kunde få magt, men ikke over et stærkt, folkekåret folkeråd.

Ville bønderne derfor sikre sig både at beholde hvad de have opnået, hvad de endnu retfærdigvis kunde ønske, da må de sætte deres håb til en fri forfatning” (s.48-l.26-29) her argumentere Lehmann ved at vække modtagernes følelser og her forsøger at motivere bønderne til være med til at kæmpe for en fri forfatning, og at bønderne ikke skal regne med kongen, de skal selv skabe et system hvor de havde et ord og skulle have sagt.

Efter Lehmann taler til lytterens følelser, bruger han også kvantitetsargumentet som er en del autoritetsargument dette kan ses i citatet her ”hvad jeg her har sagt, og hvad enhver, der kender til Danmarks historie, vil bekræfte, det vil vise Dem, at det er en stor vildfarelse, at de suveræne konger havet været almuens venner og beskyttere” (s.48 -l. 12-13) her argumentere Lehmann til historien og at alle vil bekræfte at det en misforståelse at de suveræne konger var venner med bønderne.

Lehmann bruger gentagende gange appelformer som Pathos her taler Lehmann til bøndernes følelser dette ses i citatet her ” over bønderne beholdt adelen sin gamle magt ja at den fik ligesom til trøst en hel del nye rettigheder, så at bønderne vedblev at være trælle, og at deres kår stedse blev værre og værre.

Foruden vor egen adel kom er hele hærskær af tyske baroner og landstrygere ind i landet, som blev mægtige herrer både ministre og amtmænd og herremænd – som handlede helt ilde mod bonden” (s.48- l. 7-11) i dette citat kan vi se han spiller på bøndernes følelser her spiller han på hvor sociale undertrykte de er.

Lehmanns ordvalg er negativet ladet, fordi han er den mest indædt modstander af enevælde, dette kan således ses på ordet vildfarelse som Lehmann gentagende gange bruger som noget negativ imod kongen selv.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her