Det moderne gennembruds kvinde | DHO

Opgavebeskrivelse
Det moderne gennembruds kvinde
1. Hvad kendetegner den samfundsmæssige udvikling i 1800-tallets Danmark med særligt henblik på kvindernes position.

2. Hvordan fremstilles kvindes vilkår i uddraget af Amalie Skrams roman ”Constance Ring”. Foretag en analyse og fortolkning af uddraget. Du skal desuden inddraget et eller flere malerier fra Skagens Museum som perspektivering.

3. I hvilket omfang afspejler roman-uddraget og malerierne kvinders vilkår i slutningen af 1800-tallet.

Indledning
I dansken Danmark ville man højt sandsynlig spørge om de var under trøflen? De passede hus og børn. Opvartede manden. Stillede sig seksuelt til rådighed. I 2015 fejrede de danske kvinder at de for 100 år siden med stemmeretten fik noget at sige i samfundet.

Kvindernes vilkår og rettigheder har ikke altid været som de er i dag, det har været en længere varende ligestilling- og rettighedskamp mellem kønnene, og hvem siger at den er ovre?

Det moderne gennembrud og Georg Brandes er startskuddet på en debat om kønnenes rolle i samfundet. Forandring tager tid og sker ved hårdt arbejde og vilje og det er egenskaber, som det moderne gennembruds kvinder havde.

Indholdsfortegnelse
INDLEDNING 3
HISTORISK OG LITTERÆR REDEGØRELSE AF SAMFUNDSUDVIKLINGEN I 1800-TALLETS DANMARK MED HENBLIK PÅ KVINDERNE 3
KAMPEN OM STEMMERETTEN 3
INDUSTRIALISERINGEN 4
LITTERATUREN I DET MODERNE GENNEMBRUD 4
SKAGENSMALERNE 5
SÆDELIGHEDSFEJDEN 6
LITTERÆR ANALYSE AF UDDRAGET ”CONSTANCE RING” 6
FORFATTEREN AMALIE SKRAM 6
ANALYSEN 7
Personer 7
Tid og miljø 7
Tema 8
Forfatterens budskab 8
PERSPEKTIVERING 8
KVINDERNES VILKÅR 10
KONKLUSION 10
LITTERATURLISTE 11
INTERNETTET: 11
TIDSKRIFTER: 11
ANDET: 11

Uddrag
Siden 1800-tallet er der sket en stor samfundsmæssig udvikling i Danmark og i Verden. Synet på kvinden er særdeles gennemgået en stor udvikling.

Den helt store forandring skete i perioden fra 1850 til 1915, som var præget af store ændringer i levevilkårene og i samfundet. I 1849 fik Danmark den første grundlov, som blev underskrevet d.5. juni 1849 af Kong Frederik d.7.

Dette var en markant overgang fra enevælden til konstitutionelt monarki. Selvom det var et stort skidt i den danske historie, kan det diskuteres om det var svaret på demokrati, da det var meget begrænset hvem det havde ret til det. Kvinderne var stadigvæk underlagt en mand, enten deres fædre, svigerfædre eller ægtefælle, da man ikke mente at de havde evner til at klare sig selv.

Derimod har mændene op gennem historien haft vigtige positioner i familien og i samfundet, hvor de i hjemmet tog sig af familiens økonomi, som også betød at kvinderne ingen ret havde over penge, selvom de selv tjente dem.

Mændene dominerede altså overalt, om det var politisk eller arbejdsforhold, ægteskabet eller rettighederne i hjemmet. Det resulterede i at mændene over 30 med egen hustand fik stemmeretten og fruentimmere, folkehold, forbrydere, fremmede, fallenter, fjolser og fattige blev holdt udenfor. Dette samfund kaldes et patriarkalsk samfund, fordi det er styret af mænd alene.

Rigsdagen fra 1849 bestod af to kamre, landstinget og folketinget. Kongen skulle udnævne ¼ del af Landstinget, som medførte at partiet Højre dominerede i førstekammeret.

Folketinget var folkevalgt og her dominerede partiet Venstre. Selvom Venstre på daværende tidspunkt blev set som det mest folkelig parti, det demokratiske parti, havde de ikke tænkt på at kvinderne eller tjenestefolket.

Der gik hele 65 år, altså i 1915, før fruentimmere og folkehold fik stemmeret til folketinget og landstinget, da der i årene op til blev råbt højt om de manglende rettigheder til kvinderne. Ugifte kvinder og enker fik før gifte kvinder tildelt rettighederne, fordi man mente de gifte kvinder skulle repræsenteres af sin mænd.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her