Det danske marked | Coronakrisen | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Undersøgelse 2.
Notat 3.
- Til:
- Fra:
- Vedrørende:
Strategi 2:

Uddrag
Finanskrisen var et produkt at noget godt som da samfundsøkonomien var i en kraftig højkonjunktur, hvilket resulterede i en overophedning i økonomien.

Måske er Danmark igen på vej mod en overophedning? Bilag A1, kan måske bruges til at svare på dette, da de viser udviklingen i samfundsøkonomien, beskæftigede og mangel på arbejdskraft.

Figur 1 viser antallet af ledige stillinger i den private sektor fra 2010 til 2018 i absolutte tal, så figuren fortæller altså noget om udviklingen på det danske private arbejdsmarked efter finanskrisen.

Ud fra figuren kan man se at antallet af ledige stillinger er steget meget fra 2010 til 2018, da antallet i 2010 var nede på omkring 19.000

er antallet af ledige stillinger i den private sektor i 2018 helt oppe på omkring 37.000, hvilket altså næsten er en fordobling af ledige stillinger i den private sektor på 8 år.

Figuren viser altså er der kommet en større efterspørgsel efter arbejdskraft i den private sektor, mens den samtidig også viser at der måske er en mangel på arbejdskraft

da udbuddet af arbejdskraft ser ud til at være markant lavere end efterspørgslen af arbejdskraft, da der har været en stor stigning i antallet af ledige stillinger.

Man kan altså godt argumentere for at denne figur illustrere at efterspørgslen på arbejdskraften stiger, mens udbuddet på arbejdsmarkedet er lavt

og som loven om efterspørgsel siger, så vil prisen på en vare stige, hvis efterspørgsel er stor, men udbuddet er lavt og det samme gælder også for udbud og efterspørgsel indenfor arbejdskraft.

Udbud og efterspørgsel er nemlig der er med til at bestemme markedsprisen, og disse to faktorer påvirker altså hinanden og bestemmer hvornår markedsligevægten.

Hvis der er en stor efterspørgsel på arbejdskraft, men et lille udbud af arbejdskraft resulterer det i at lønnen vil stige, og netop dette kan være en stor konkvens for økonomien da det kan ende ud i en overophedning af økonomien.

Overophedning er når der er mangel på arbejdskraft som kan udvikle sig til at man begynder at konkurrere om lønnen, hvilket resultere i at produktionsomkostninger vil stige

hvilket vil presse lønnen højere op, priserne på varer vil også stige da produktionsomkostninger stiger, som også er med til at påvirke inflation og sådan vil denne spiral altså køre rundt og rundt og give mange konsekvenser for økonomien.

Så hvis der ikke er i balance mellem udbud og efterspørgslen indenfor arbejdsmarkedet, kan det altså have store konsekvenser for økonomien i det lange løb.

Figur 2 kan også være med til at fortælle om vi er på vej ind i overophedning, da den viser antallet af offentlige forsørgede i alderen 16-64 år i perioden 2008-2019

hvor den illustrere to grafer henholdsvis for kun SU-modtagere og en anden graf der viser den resterende gruppe af offentlige forsørgede.

Den graf for SU-modtagere er ikke relevant, da SU-modtagere ikke rigtigt er kommet ud på arbejdsmarkedet, da de studere, men den anden graf er interessant at kigge på i forhold til om der er tegn på overophedning.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu