Det danske dagligvaremarked | Analyse | 10 i karakter

Indledning
Dagligvarer, som omtalt i denne analyse, er defineret som forbrugsvarer, der købes og forbruges relativt hurtigt af de private forbrugere.

Dagligvarer dækker både over fødevarer og diverse non- food produkter, såsom produkter til personlig pleje og let rengøring.

Indholdsfortegnelse
Indledning: Definitionen af ”dagligvarer”
1. Hvad kaldes den konkurrenceform, som gælder for dagligvaremarkedet?
- Konkurrenceformer
2. Redegør for, hvorledes supermarkederne og discountbutikkerne kan differentiere deres butikker og produkter fra hinanden.
3. Forklar hvilke indtrængningsbarrierer der eksisterer for dagligvarebranchen.
4. Udarbejd en brancheanalyse for dagligvarebranchen
- Konkurrence mellem virksomheder i branchen
- Discountmarkedet
- Trusler fra nye indtrængere
- Trusler fra substituerende produkter
- Forhandlingsstyrke fra kunderne
- Forhandlingsstyrke fra leverandørerne
- Styrkevurdering
- Samlet vurdering af branchens attraktivitet
5. Forklar, hvad en brancheanalyse kan anvendes til af marketingafdelingen

Uddrag
Konkurrencen på dagligvaremarkedet er utroligt hård. For at få forbrugerne ind i netop din butik, skal man have en klar differentieringsstrategi

hvilken man kan bruge til at finde ens specifikke plads på markedet og få forbrugerne til at foretrække én butik over en anden.

En måde, hvorpå man kan gøre dette, er ved at differentiere sig på selve butikken – altså butiksindretning og serviceniveau.

En dagligvarebutik kan opstille små ”boder” i butikken, hvorfra kunderne kan smage eller afprøve nye produkter.

Nogle kunder lægger meget vægt på, at butikken er pæn, ryddelig og organiseret, hvorimod andre hellere vil have det lidt mere ”rodet” til fordel for et generelt lavere prisniveau –

idet det for butikken kan være dyrt at have medarbejdere ansat til at gå rundt og rydde op og sikre sig, at alle varer ligger på deres respektive pladser, at prisskiltene passer og lignende.

Denne udgift skal selvfølgelig finansieres, hvilket typisk gøres ved at sætte alle priserne i butikken en smule op.

Mange discountbutikker gør ikke det store ud af butiksinventaret. De er ikke blege for at stille varerne frem på paller eller i papkasser

hvilket hjælper til at holde omkostningerne, og dermed butikkens generelle prisniveau, nede, og det er netop dette, discountbutikkerne fokuserer på, og på dette punkt de hovedsageligt differentierer sig fra de ”traditionelle” supermarkeder.

Det kan også være en prioritering, at man skal have alle kunder hurtigt igennem kassen, for at undgå, at kunderne bliver irriterede over unødig spild- og ventetid.

Dette kræver ligeledes ressourcer at opretholde. Det er blandt andet blevet set som et initiativ fra Bilka

der introducerede en ”max to foran dig”-politik, hvor målet var, at der maksimalt måtte være i alt tre kunder i hver kø.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu