Opgavebeskrivelse
Opret en underside i din elevmappe på OneNote under islam – navngiv den hadj og læg din redegørelse for overgangsritualet og analysen af hadj som overgangsritual der

Indholdsfortegnelse
A: Redegør for overgangsritualets 3 faser (Religion C s. 255-256)

B: Læs om hadj i Religion C s. 101-103

C: Læs teksten om Pilgrimsfærden her: http://islamstudie.dk/?page_id=1018

D: Lav en skriftlig gennemgang af pilgrimsfærden som et overgangsritual – brug analysemodellen på s. 256 i Religion C

E: Log ind på MitCFU og find den film jeg har reserveret til jer: Hajj – pilgrimsrejse til Mekka. Se filmen når du er færdig med din analyse af ritualet.

Uddrag
Når man har brug for ens stor ændring i livet eller statusskift så laver man et overgangsritual. Man gør det tit når man vil komme sig over en krise. Man skal gå igennem 3 faser.

1. udskillelses/ekskorporationsfase. Der hvor man bliver ”nulstillet, man kommer ud af den dagligdag og miljø man er vant til og ligger ”sit gamle jeg bag sig”, man forbliver i sit hus, og er ikke en del af civiliisationen og er i et helligt sted

2. liminal fase/grænsefase. Man er isoleret fra alt det normale, og kommer tilbage til den hellige tid. og man kommer under streng rituel kontrol så som man har ingen indflydelse og man bliver gudet af en religøs specialist.

og man kalder også den her fase den mest kritsike fase fordi det er her ens overgang finder sted og ritualet bliver effektivt.