De filosofiske discipliner | Noter | Over 10 sider

Indholdsfortegnelse
Teoretisk og praktisk filosofi
- Praktisk filosofi
- Teoretisk filosofiske discipliner
- Erkendelsesteori
- Metafysik/(ontologi/naturfilosofi)
- Videnskabsteori
- Logik og sprogfilosofi
- Etik
- Politisk filosofi
- Æstetik
- Religionsfilosofi
- Livsfilosofi
Platon
Bentham
- Lystkalkyle -> 7 kriterier der skal afgøre om en handling er moralsk
Mill
Kant
Nietzsche
Hannah Arendts
6. Eichmann & Kants pligtetik: Hvordan udlægger Eichmann pligtbegrebet? Hvad er ifølge Eichmann at gøre ”sin pligt”?
7. På hvilken måde anvender Eichmann Kants kategoriske imperativ? Har Eichmann ret i sin udlægning af Kant? Hvor opstår problemet? Argumenter og kom med eksempler.
Descartes
- LEGEME
- SJÆL

Uddrag
Filosofiens discipliner kan samles under to synsvinkler, den teoretiske og den praktiske filosofi. Det er distinktionen mellem den ”betragtende” tænkning og den ”handlingsrettede” tænkning.

Distinktionen kan fortegne billedet af filosofiens væsen, som under alle omstændigheder er ”teoretisk”, men den har rødder tilbage til Aristoteles´ skole og bevares for den europæiske filosofiske tradition ved Ciceros og Senecas forfatterskaber (”vita contemplativa” og ”vita activa”).

---

Fangerne får deres viden fra logikken og deres sanser. Så derfor er den verden man lever i, i hulen den sande verden for den person, som der ikke ved noget andet end hvad han ser, mærker, smager osv.

Dog når man kommer ud og oplever noget nyt og den anden nye sandhed, så falder vores gamle verden sammen og man må derfor lærer at bygge en ny sandhed og forståelse op, ved hjælp af sanser og fornuft.

Dog kan man lærer mere og få mere forståelse og mere sandhed fra verden ved ikke kun at bruge sanserne. Men tænke ud af boksen og tænke på noget nyt. Alt udspringer nemlig fra de godes ide (objektivitet, for alle).

Men den sande sandhed og forståelse af ”den gode ide” kan smerte, da det er noget, som ødelægger vores gamle forståelse af verden og putter os tilbage til Square One.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu