Danske skove og cadmium

Indholdsfortegnelse
a. Forklar, hvilken betydning et stort nåletab kan have for rødgran. (Inddrag figur 1)
b. Forklar ud fra figur 2 kulstofs kredsløb i en skov. Vurder herunder betydningen af et stort nåletab for skovens kulstofkredsløb.
B. Den danske stat ønsker i fremtiden flere skove. Skovene skal være med til at sikre rent drikkevand, reducere drivhuseffekten og forbedre mulighederne for friluftsliv i nærheden af byerne.
I miljøministeriets rapporter fremføres følgende argumenter for skovrejsning:
a. Analyser figur 3, og giv en mulig forklaring på den forventede udvikling i skovens optagelse af CO2.
b. Forklar ved inddragelse af figur 3 og 4, hvordan nyplantning af skove nu og i fremtiden kan reducere CO2-udslippet.
c. Giv forslag til andre metoder, der kan reducere drivhuseffekten.
d. Diskuter og vurder – på biologisk grundlag – miljøministeriets tre argumenter for øget skovrejsning.

Uddrag
På figur 3 kan vi se grafen for det akkumulerede skovrejsningsareal fra år 2000 til år 2120. Derudover er der også en graf for den årlige CO2-binding i de nye skove. Første graf fremviser, at der bliver planlagt en stabil rejsning af skovene en masse år frem.

År 2080 er der cirka rejst 425.000 hektar ny skov, og derfra bliver der ikke planlagt mere skovrejsning end det opnåede.

Derudover viser den årlige CO2-binding også, at de skovene som er nye vil stige frem til år 2055.

På den tid gror de nye træer, hvilket betyder, at træerne for hvert eneste år forhøjer biomassen. Dvs træerne binder og optager en masse CO2 fra luften.

CO2-bindingen vokser med en eksponentiel graf. Tidsrummet fra år 2055 til år 2105 opnå de nye skoves indfanget af CO2 på ca 10 % fra den fælles danske udledning.

Et scenarie kunne være, at skovene som blev anbragt ca år 2000 er ved at være helt udvokset. Sådanne skove øger ikke mere deres biomasse, men de optager blot CO2 til fotosyntesen. Ikke desto mindre så frigives omtrent lignende omgang CO2 for skoves respiration.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her