Opgavebeskrivelse
Fokus i denne opgave er:
- At kunne afkode ”tænk selv” spørgsmål
- At kunne anvende litteratur fra nettet på fornuftig måde og udvælge relevante informationer.
- At kunne anvende figurer når man forklarer biologiske processer og problematikker.

Indholdsfortegnelse
A. Hvilke målsætninger ønsker den danske regering at opfylde ved at øge skovarealet i Danmark i de kommende år? Her kan du bruge google og figurerne nedenfor.

B. Forklar ved hjælp af figur 1 og 2 herunder hvordan en øget mængde skov kan være med til at nedbringe CO2 mængden i atmosfæren. Du skal lave en udvidet biologisk forklaring, hvor du inddrager de biologiske processer du mener er relevante.

C. Hvorfor er det netop skov man ønsker at plante i denne forbindelse og ikke bare landbrugsafgrøder?

D. Hvorfor vil et øget skovareal i Danmark have afgørende betydning for at forbedre biodiversiteten?

E. Forklar ved hjælp af figur 3 hvorfor det er mindst lige så vigtigt at bevare de skove vi har, som der er at plante nye.

F. I pressen fokuseres der ofte på hvor vigtigt det er for klimaet at vi bevarer de store tropiske skove (skove i det tropiske klimabælte f.eks. regnskovene). Du skal ved hjælp af figur 4 argumentere for at det faktisk er endnu mere vigtigt at både bevare og genplante skovene i det tempererede klimabælte (altså både boreal og temperate på figur 4).

Uddrag
A. Hvilke målsætninger ønsker den danske regering at opfylde ved at øge skovarealet i Danmark i de kommende år? Her kan du bruge google og figurerne nedenfor.

De danske skove har en stor værdi for samfundet og spiller derfor også en væsentlig rolle. Træer bruger luftens kuldioxid til at vokse, og når de bindes med CO2, hjælper de med at formindske drivhuseffekten, som vi er præget af.

Jo mere skov vi har, jo større binding af CO2 har vi, som man blandt andet kan se på figur 1. Dette er også en af grundene til deres langsigtede mål om at skovlandskaber bør dække 20-25 pct. af Danmarks areal inden udgangen af det 21. århundrede.

Den danske regering ønsker også at beskytte vores grundvand. Hvis vi får beskyttet vores skove og videreudviklet skovene

kan det eksempelvis bidrage til at forbedre vores vandmiljø og hermed bidrage til at optage vand, hvor risikoen for oversvømmelser reduceres.

Skove beskytter nemlig mod forurening af grundvandet, da der stort set ikke bliver anvendt gødning eller pesticider i skovene. Forskerne er derfor enige om, at der vil være en positiv virkning på grundvandet.

Skovene kan nemlig hjælpe med at forbedre vores vandmiljø, generelt vil en høj vandmasse i skovene have en positiv betydning for biodiversiteten, da en masse store træer fremmer biodiversiteten.

Vedmasse i skovene har generelt en positiv betydning for biodiversiteten, da store træer og en masse dødt ved fremmer biodiversiteten.

Derfor ønsker regeringen blandt andet også at øge skovarealet i Danmark med en målsætning om at flere skove styrker biodiversiteten.

Kort sagt vil de gerne tage hånd om biodiversiteten i de danske skove, hvor de vil styrke og bevare de danske økosystemer.

Formålet med dette er primært at give bedre levemuligheder for dyr og planter. Vores skove er nemlig værdifulde økosystemer, der blandt andet rummer en stor mangfoldighed af biodiversitet.