Indholdsfortegnelse
Hvor mange kilogram CO2 bilen ca. udleder på køreturen fra Odense til København
Hvor mange procent CO2 den nye bil udleder mindre end den gamle bil
Dvs. at den nye bil udleder 37,14% mindre CO2 end den gamle bil

Dvs. at Klaus kan køre 19.318,18 km i sin nye bil på et år, hvis bilen højst må udlede 1,7 ton CO2

Dvs. at denne graf viser sammenhængen mellem en bils benzinforbrug og udledningen af CO2

Dvs. at den nye bil kører 27,27 km på en liter benzin, ifølge den matematiske model, hvis den udleder 88 g CO2 pr. kørt kilometer

Dvs. at den udleder ca. 730 m3 CO2, hvis Klaus kører 15.000 km på et år

Dvs. at radiussen i den kugleformede ballon er 5,59 m hvis den skal kunne rumme 730 m3 CO2

Dvs. at den menneskeskabte udledning af CO2 er 30.258 mio ton større i 2013 ift. 1950

Dvs. at den menneskeskabte udledning af CO2 er 31,54 % større i 2013 ift. år 2000

Dvs. at ovenstående svar er betydningen af tallene fra model 1 og 2

Dvs. at model 1 beskriver bedst udledningen af CO2 i perioden 1950-2013 da udregningen er tættest på facit

Dvs. at forskellen på de to modellers forudsigelse af den menneskeskabte udledning af CO2 er 64311,8 mio. ton

Dvs. at ovenstående svar er grunden til at de to diagrammer ser forskellige ud, selvom de viser de samme data

Dvs. at familien ca. udleder 0,9 kg CO2 pr. tøjvask i gennemsnittet om ugen

Dvs. at x=1,1 da de vasker med 60 grader varmt vand, og det er lige meget hvor mage kg tøj de har i vasken, da CO2 udledningen handler om hvor mange grader vasken står på, og ikke kg tøj.

Dvs. at CO2 besparelsen pr. vask bliver 0,015 x kg pr. grad familien sænker temperaturen

Dvs. at Klaus har ret i sin påstand

Dvs. at man uden at måle med ovenstående forklaring kan vide at trekant ABC er en ligebenet, retvinklet trekant

Dvs. at denne ligebenet, retvinklet trekant har en anden størrelse end trekant ABC

Dvs. at størrelsen af vinkel v er 67,5 grader

Dvs. at omkredsen af trekant ABC er 34,14, når længden AB er 10

Dvs. at længden af radius i den indskrevne cirkel er 2,93, når AB er 10

Dvs. at de to sluttal er 23 og 26

Dvs. at starttallet på figur 2 er -2

Dvs. at hvis man bruger tallet 48 er det øverste sluttal i regneruterne på figur 3 større end 100, og det nederste sluttal mindre end 100

Dvs. at Stine tager fejl, da der er 3 mellem sluttallene, som Klaus påstod

Dvs. at Klaus har ret i sin påstand om at forskellen på sluttallene er 3

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Hvor mange kilogram CO2 bilen ca. udleder på køreturen fra Odense til København

140•153=21420

21420/1000=1071/50=21,42
Dvs. at Klaus’ bil udleder ca. 21,42 kg CO2 på køreturen fra Odense til KBH

1.2 Hvor mange procent CO2 den nye bil udleder mindre end den gamle bil

88•153=13464

13464/1000=1683/125=13,464

21,42-13,464=7,956

7,956/21,42*100=37,14286

Dvs. at den nye bil udleder 37,14% mindre CO2 end den gamle bil

---

Visning med beregning, at bilen vil udlede ca. 730 m3 CO2, hvis Klaus kører 15.000 km på et år

15000•88=1320000

1,8•1000=1800

1320000/1800=2200/3=733,3333

Dvs. at den udleder ca. 730 m3 CO2, hvis Klaus kører 15.000 km på et år

1.7 Hvor stor radius vil være i den kugleformede ballon, hvis den skal kunne rumme 730 m3 CO2
Formlen for en kugles rumfang : V = 4/3•π•r^3

730=4/3*3,14•r^3

4/3*3,14=4,186667

730=4,19•r^3

730/4,19=174,2243

174,22=r^3

3√174,22=5,585122072

4/3*3,14•〖5,59〗^3=731,3139

Dvs. at radiussen i den kugleformede ballon er 5,59 m hvis den skal kunne rumme 730 m3 CO2