Hypotese udledning & sammenligning

Indholdsfortegnelse
3f SAA 2020 – Udenrigs-og sikkerhedspolitik
Opgave 1
1a:
1b: Hvad kan du på baggrund af tabel 1b udlede om udviklingen i militære udgifter i verden på?
- Tabel 1B Militærudgifter i udvalgte lande. 2006-2015. Indekstal.

Danmarks forsatte udenrigs- og sikkerhedspolitik gennem afhængighed og samarbejde med USA – sammenligning

Uddrag
I tabel 1. fremgår udviklingen i udgifter til militær i fire lande i perioden 1991-2014 angivet i procent af BNP.

Det ses her at Schweiz er det land der har de færreste militærudgifter over hele perioden. Dette kan skyldes at Schweiz historisk set har haft en streng neutral linje som de stadig fastholder.

Landets valg om at fører neutralitetspolitik medfører at de ikke har brug for lige så omfattende og bekostelige militærenheder, som lande som Danmark og USA der tager del i globale krige eller konflikter.

---

Vi lever i en globaliseret verden som på mange områder har medført og skabt et øget behov for internationalt politisk samarbejde.

Danmark er et aktivt medlem af flere internationale samarbejder, gennem organisationer som bl.a. NATO, som er med til at sikre landets fred, sikkerhed og den internationale retsorden.

NATO er en international organisation for politisk og militært forsvarssamarbejde omkring den nordlige del af Atlanterhavet, med allierede som bl.a. supermagten USA.

Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik bærer derfor i høj grad præg af disse samarbejder, som både medfølger fordele og ulemper.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu