Indholdsfortegnelse
Jordbunde og landbrug
Nitrogen - og nitrogens kredsløb
Eutrofiering i søer
Randzoner og politik
Spildevandsrensning
Kemiske forbindelser
Analysemetoder

Uddrag
Alt levende har brug for ilt for at vokse og leve.

I søen er det alger med grønkorn i overfladen, som laver ilt ved fotosyntesen. Det ilt skal resten af livet på bunden af søen bruge.

er kan også komme ilt ned i vandet hvis det blæser meget, så bliver det øverste vandlag blandet med det nederste.

Om sommeren bliver det øverste vandlag varmet op af solen, imens det nederste forbliver koldt, så opstår der et slags låg, som skiller de to lag fra hinanden.

Nu er det svært for ilten der kommer ovenfra, at bryde ned igennem låget og ned til det nederste vandlag.

Samtidig er der over-gødning på marken omkring søen. Den overskydende gødning flyver ned i søen og lige ud til algerne, som er vældig glade for gødning og derfor formerer sig voldsomt. Nu er der rigtig mange alger og det virker jo som en umiddelbart god ting, for det er dem som laver den ilt, der mangler i søen, men nej.

Låget ligger der stadig og spærrer vejen for ilt og ikke nok med det, så er der nu så mange alger, at det betyder, at der er flere der dør og falder ned på bunden, hvor nedbryderne bruger en masse af den begrænsede mængde ilt, til at nedbryde dem.

Nu ser det ​sort ​ud for livet på bunden af søen. Der kan næsten ikke komme noget ilt ned fra oven, og det ilt der er bruger nedbryderne på at nedbryde algerne. Så dør fiskene. Og så dør planterne. Og det er så iltsvind, også kaldt eutrofiering.

Randzoner og politik
Staten har prøvet at bremse udledningen af stoffer til vores natur i Danmark.

Det staten har lavet er en såkaldt randzone. En randzone er zone på op til 10 meter langs vandløb og rundt om søer, hvor man ikke må sprede gødning, bruge sprøjtemidler og dyrke afgrøder.

Det gør man af den grund, at man vil have mindre kvælstof og færre sprøjtemidler, og på den måde et sundere vandmiljø. Hvis man kigger på statistikkerne gennem de sidste år har det stort set ikke ændret sig.