Bioteknologi rapport

Indledning
Formålet med dette forsøg er at undersøge nogle stoffers opløselighed i vand, ethanol, heptan og vurder på baggrund om det enkelte stof er en ionforbindelse, en polær molekyleforbindelse eller en upolær molekyleforbindelse

Indholdsfortegnelse
Formål:

Teori:

Hypotese:

Materialeliste:

Fremgangsmåde/metode:

Resultater:

Databehandling:

Diskussion:

fejlkilder

Konklusion:

Uddrag
Den måde vi har fundet ud af om stoffer er polære eller upolære er ved at putte dem i opløsningsmidler. Men der findes også andre måder at finde ud af om et stof er polært eller upolært, nemlig elektronegativeitet skemaet.

Den måde man finder ud af om molekylet er polært eller upolært er ved at minus det grundstof med højest elektronegativeitet med det laveste. Så får du et tal som man kalder for elektronegativitetsforskel, dette kan også skrives som ΔEN.

Hvis din ΔEN= 0 så er din bindingstype ren kovalent (upolær) hvis din ΔEN=0-0,5 så er din bindingstype kovalent (upolære) hvis din ΔEN=0,5-2 er din bindingstype polær kovalent (polær) hvis din ΔEN > 2 er der tale om en ionbinding.

Hvis vi tager et eksempel med H2O, har H en elektronegativeitet på 2,2 og O har en på 3,44. så hvis vi minusser dette får vi 1,24, som ligger på den polære side. Vi kan også tage Diiod, det er det samme grundstof 2 gange, så vi minusser dem med hindanen og får så 0, så dette er en upolær.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu