Indledning
Kina har længe ligget i toppen over lande med den højeste udledning af CO2. Det skyldes ikke mindst det er det lande med den største produktion, men også grundet en ikke særlig miljøvenlig eller bæredygtig produktion.

I Kina har man haft forskellige former for tiltag fra regeringens side, hvor størstedelen er mislykket blandt andet på grund af korrupte embedsmænd.

I denne opgave vil jeg undersøge om Kinas nye afgift på udledning af CO2, har haft en betydning for landets samlede udledning af CO2, eller om tiltaget ender blandt de mange andre mislykkede tiltag, som man har været vidne til før i tiden.

Indholdsfortegnelse
Undersøgelse af udviklingen i Kinas CO2 udledning i intervallet 2005-2015
Hvad er bedst? Afgift på udledningen af CO2 eller afgift på produktionen?
Konklusion

Uddrag
På figur 1. kan man aflæse Kinas CO2 udledning ligger absolut øverst på listen. Derudover kan man aflæse at deres CO2 udledning har været markant stigende frem til år 2011

hvorfra den er næsten er gået i nul frem til 2014 hvor udledning er begyndt at falde i forhold til de tidligere to år. Et vendepunkt, for det er første gang kurven går ned af i tidsperioden 2005 til år 2015, ifølge figuren.

Ud fra figur 1. vil jeg udregne den procentvise ændring i Kinas CO2 udledning. For at udregne den procentvise ændring benytter jeg den følgende formel som også kan findes i Økonomi Bogen på side 43:

(Værdi efter-Værdi før)/(Værdi før)

På figur 2. kan man aflæse der er en stor procentvis forøgelse af CO2 udledningen fra 2005 frem til 2011. Herefter kan man se der kommer en henholdsvis lav stigning fra 2011 frem til år 2014.

Man kan se at den procentvise ændring i Kinas årlige CO2 udledning næsten går i nul i 2011 og i 2013. Det vil sige at der ikke kommer en forøgelse i udledningen af CO2 de tre år.