Problemformulering
Hvordan påvirker CO2 niveauet levende organismer og hvilke regler gælder der for CO2 indholdet i luft i arbejdsmæssige sammenhænge?

Indholdsfortegnelse
Problemstilling
Produktkrav
Forsøgsformål
Hypotese
Materialer
Fremgangsmåde:
Fremgangsmåde:
- Under dynen:
- Opstilling af Glashave som et lukket økosystem:
Resultater:
- Krav for temperatur, luftfugtighed og CO2 niveauet:

Uddrag
Produktkrav
Ud over produktet/fremlæggelsen selvfølgelig skal svare på problemstillingen, så er der følgende yderligere krav der skal opfyldes. Der skal være

• en redegørelse af toxiciteten af CO2 for mennesker, hvilke forholdsregler, man kan tage, samt for regler angående CO2 niveauet i arbejdssituationer

• en analyse af et eksperiment, der viser effekten af et forhøjet CO2 niveau på en eller flere levende organismer (beskrivelse og resultater af biologiforsøg).

• en analyse af CO2 niveauet (mv.) i en undervisningstime (analyse af målinger foretaget med LoggerPro).

Forsøgsformål
Vi vil undersøge hvordan CO2 niveauet påvirker forskellige levende organismer som mennesker og jordbundsdyr.

Teori:
Dyr og svampe danner CO2 når de bruger glukose i mitokondrierne til at danne energi, der kan bruges til at danne ATP. ATP er cellens primære energiform.

Det samme sker i planteceller, men de er også i stand til at danne glukose ved hjælp af solenergi og CO2. De skal dog hele tiden udføre respiration til at danne ATP.

Hvis man putter en plante i en lukket beholder, vil den kunne holde CO2 niveauet stabilt eller måske reducere det. Om natten vil den forøge CO2 koncentrationen.

Et dyr, en svamp eller en bakterie vil forøge CO2 koncentrationen indtil det dør. Grunden til at CO2 er skadeligt er at det danner kulsyre i blodet, som får proteiner til at gå i stykker.