Indledning
Opgave 1
Hvad kan der af Tabel 1 udledes om sammenhængen mellem landes velstand og CO2-udledning? Besvarelsen skal understøttes af relevante beregninger.

Opgave 2:
Opstil tre hypoteser, der kan forklare de stemmemønstre, der fremgår af tabel 2. Hver af hypoteserne skal understøttes af en faglig begrundelse.
- Hypotese 1
- Hypotese 2
- Hypotese 3

Opgave 3
Med afsæt i Bilag A bedes du diskutere det hensigtsmæssige i, at Danmark anlægger et nationalistisk udgangspunkt at anskue verden og føre udenrigspolitik ud fra. Anvend relevant IP-teori i diskussionen.

Uddrag
For at undersøge sammenhængen mellem velstand og CO2-udslip har jeg ved hjælp af lineær regression i Excel lavet en graf.

Tabel 1 repræsenterer et udvalg på 14 lande fra hele verden, som oplyser landenes befolkningstal, BNP, og CO2-udslip.

For at kunne måle sammenhængen mere korrekt skal både CO2 og BNP omregnes til per capita (sat i forhold til landets befolkningstal).

---

Mænd ses oftere i topstillinger eller arbejdspladser, der giver bedre løn end kvinders . Derfor er de mere opmærksomme på hvor mange af deres tjente penge, der går til statskassen. 48,9% af danske mænd stemmer på blå blok, hvor blot 42,6% af kvinder gør det samme.

Dog kan det også udledes at kvinder, der tager mellemlange eller lange videregående uddannelser, i højere grad stemmer rødt end gennemsnittet for kvinder (65,1-62%).

Mænd med lange uddannelser er modsætningsvist den gruppe, der stemmer mest på blå blok (54,7%).