Vejen til velstand | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Teori:

Kilder:

Opgaveformulering:
- I skal kort redegøre for begrebet konkurrenceevne, hvor I både kommer ind på priskonkurrenceevnen samt den strukturelle konkurrenceevne:
- I skal udvælge to lande ud fra IMD`s ranking-liste og analysere hvad de hhv. er stærke og hhv. svage til. I kan støtte jer til de ovenstående kilder, men I skal selvstændigt finde kilder, der kan forklare landenes forskelligheder/ensartet-heder:
- Analyser om de to landes konkurrenceevne hænger sammen med landenes velstand (hint; velstand kan angives i BNP/indbygger):
- Vurder om det især er ved priskonkurrencen eller den strukturelle konkurrenceevne, de to lande har deres styrke:

Uddrag
Konkurrenceevnen beskrives generelt som at være et lands evne til at konkurrere med udlandets virksomheder. Konkurrencen omhandler primært at øge markedsandelene ude i verden, forbedre betalingsbalancen og opnå højere velstand.

For at opnå god konkurrence med andre lande, er det vigtigt at kigge på valutapolitik og indkomstpolitik (især lønniveauet).

Hvis vi kigger nærmere figur 12.13 kan vi skabe os et overblik over de mest relevante konkurrenceevnefaktorer. Her vil man oftest inddele dem som priskonkurrence-evne og den strukturelle konkurrenceevne:

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu