International Økonomi – Handel og Velstand

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1.1 Beregn på baggrund af bilag 1 hvor store andele af Danmarks samlede eksport der går til
Storbritannien og hvor store andele af Danmarks samlede import der kommer fra Storbritannien for perioden 1965 -2017. Præsenter andelene i et diagram og redegør kortfattet for udviklingen.

Opgave 2
I bilag 3 ses en regressionsanalyse der viser forholdet mellem BNP og import i Storbritannien.
2.1 Forklar med inddragelse af regressionskoefficenten r2 hvad analysen viser om sammenhængen mellem BNP og import samt mulige årsager til sammenhængen. (Bilag 3)

2.2 Analyser på baggrund af bilag 4 årsagerne til den økonomiske vækst i Storbritannien i 2018.

2.3. Diskuter med inddragelse af bilag 3 og bilag 4 hvilke økonomiske fordele og ulemper der vil være ved at øge det offentlige forbrug i den nuværende økonomiske situation.

Opgave 3
Besvarelsen af opgave 3 tager udgangspunkt i alle bilag og besvarelsen af de øvrige opgaver
3.1 Udarbejd et notat på max 600 ord der belyser

Uddrag
Den manglende arbejdskraft i samfundet kan på lang sigt havde konsekvenser, idet den kan fører til omkostningsinflation i Storbritannien, idet priserne stiger på grund af stigende omkostninger ved at producere varerne.

Denne inflation skyldes primært de øgede produktionsomkostninger, som har måtte være i forbindelse med den manglende arbejdskraft.

Disse omkostninger presser priserne i vejret, og her er tale om cost pust-inflation, altså et omkostningspres, som ikke skyldes stigende efterspørgsel på arbejdskraft men stigende omkostninger i forbindelse med anskaffelse af arbejdskraft.

Alt dette skyldes en forøgelse i Storbritanniens BNP med 20 milliarder pund, som vil fører til mismatch-problemer på arbejdsmarkedet, hvilket fører til omkostningsinflation. Her er der altså en situation på arbejdsmarkedet, hvor udbuddet af arbejdskraft ikke stemmer overens med efterspørgsmål på de mange fagområder.

Dette medfører altså, at lønnen presses op, hvilket smitter af på hele arbejdsmarkedet.

Dette vil alt andet lige påvirke Storbritanniens konkurrenceevne, idet de ikke vil kunne få afsat deres produkter grundet de er for dyre, hvilket vil medføre et fald i eksporten på længere sigt, som medfører fald i produktionen og stigende arbejdsløshed.3 Faldet i produktionen vil på længere sigt opveje den produktionsstigning, der var resultatet af den lempelige finanspolitik.

Den gunstige virkning ved at øge det offentlige forbrug med 20 milarader engelske pund fortrænges altså på lang sigt, som med andre ord betegnes inflationær crowding out.

Det er altså problematisk at løse den faldende økonomiske vækst via forøgelse af det offentlige forbrug, fordi fordelene på kort sigt spises op af ulemper på lang sigt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu