Indholdsfortegnelse
Formål
Hypotese
Teori
Materialer:
Fremgangsmåde
Resultater (empiri)
Diskussion (efterbehandling)
Konklusion

Uddrag
Formål
At undersøge CO2 og carbonsyres påvirkning af pH i en danskvand (væske).

Hypotese
Vi forventer, at pH-værdien stiger, og dermed bliver mere basisk, når vi fjerner CO2 fra væsken (carbonSYRE)

Teori
- CO2 er en gas, som altid vil kunne findes omkring os, blandt andet udånder både dyr og mennesker CO2

- Denne Co2 gas bruges til mange formål, som f. Eks i industrien hvor den bliver brugt, til at lave brus i sodavand og energidrikke.

Under processen bliver CO2 opløst i væsken under et tryk, og reagerer med vandet og herefter dannes der carbonsyre, som er det vi kender som ”brus” (H2CO3)

- H2O + CO2 H2CO3