Danske skove | Biologi opgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Figur 1. CO2-optagelse og vandudskillelse i en dansk rødgranbevoksning i løbet af et døgn i juni måned.
1. Forklar, hvilken betydning et stort nåletab kan have for rødgran. Inddrag figur 1.

Figur 2. Skematisk gengivelse af de største kulstoflagre og kulstofstrømme i et skovøkosystem.
2. Forklar ud fra figur 2 kulstofs kredsløb i en skov. Vurder herunder betydningen af et stort nåletab for skovens kulstofkredsløb.

1. Analyser figur 3, og giv en mulig forklaring på den forventede udvikling i skovens optagelse af CO2.

2. Forklar ved inddragelse af figur 3 og 4, hvordan nyplantning af skove nu og i fremtiden kan reducere CO2-udslippet.

3. Giv forslag til andre metoder, der kan reducere drivhuseffekten.
- Miljøministeriets tre argumenter for øget skovrejsning.

4. Diskuter og vurder – på biologisk grundlag – miljøministeriets tre argumenter for øget skovrejsning.

Uddrag
Fotosyntesen sker ude i rødgranens nåle. Fotosynteseprocessen kræver CO2, som den optager gennem spalteåbninger i nålens overflade. Når spalteåbningerne er åbne, vil træet miste noget af vandet ved fordampning til luften.

Denne sammenhæng kan ses på figur 1 som beskriver, at når der optages CO2, åbnes spalteåbningerne og træet taber noget af dets vand.

Som produkt af fotosyntesen dannes der glukose. Hvis træet begynder at miste dets nåle, hvori fotosyntesen sker, vil der ikke kunne optages nær så meget CO2

hvilket vil sige at træet vil danne mindre glukose. Der vil derfor være mindre energi for træet at bruge af til dets respiration og vækst.

---

Drivhuseffekten og carbonkredsløbet er begge afgørende for Jordens gennemsnitstemperatur og havenes kemiske balance, da processoren har en afgørende rolle for liv på Jorden.

Carbonkredsløbet kan udgøres af processerne fotosyntese, respiration, fermenteringsprocesser og afbrænding.

Figur 2 viser kuldioxid der optages af træet og indgår i fotosyntesen. Dette foregår i Calvins cyklus, som er den biokemiske delproces af fotosyntesen, hvor kuldioxid fikseres i kloroplasternes stroma og opbygningen af glukose foregår.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu