Problemformulering
Hvordan opfattede kolonimagterne sig selv i forhold til de indfødte i kolonierne, og hvilke fremmedbilleder opstod?

Hvilken politisk betydning fik danskvestindiske slaver efterfølgende for Danmark og bør danskerne undskylde for fortiden som kolonimagt?

Indledning
Hvordan opfattede kolonimagterne sig selv i forhold til de indfødte i kolonierne, og hvilke fremmedbilleder opstod? - Til at besvarer denne problemstilling benytter jeg mig kilde 3 og 4.

Kolonimagterne betragtede sig selv aldeles vigtigere end de indfødte slaver i kolonierne. I kilde 4 står der at ”de er blevet bragt i vor magt”, og de bliver på den måde betragtet som nogen der skal styres af deres magthavere, og at de er til for at være i nogens magt.

Der bliver i kilden også skrevet ejerskab og det bliver på den måde understreget, at slaverne altså sad i deres besiddelse.

Uddrag
Det er interessant at se hvilke fremmedbilleder og fremmedsyn der kommer til udtryk i kilderne, da det siger meget om hvordan kulturmødet mellem de indfødte og kolonimagterne forløb sig dengang.

Ser vi først og fremmest på kilde 3 kommer både det arrogante og det paternalistiske fremmedbillede til udtryk.