Indholdsfortegnelse
Hvorfor ville Danmark have handelspladser på den afrikanske vestkyst, og hvordan påvirkede tilstedeværelsen på Guldkysten danskerne og ikke mindst de sorte?

Hvorfor og hvordan startede slave transporten til de danske vestindiske øer?

Hvorfor blev slave transporten og slaveriet meget omfangsrigt for Danmark?

Hvordan retfærdiggjorde de danske slaveejere slaveriet og hvordan blev slaverne behandlet på de vestindiske øer?

Hvordan blev slaveriet og slavehandler afskaffet på de vestindiske øer? Og hvordan passer det tidsmæssigt til slaveriets ophør i andre slavenationer?

Hvordan forholder vi os til slaveriet i dag?
Kildeliste:

Uddrag
Hvorfor ville Danmark have handelspladser på den afrikanske vestkyst, og hvordan påvirkede tilstedeværelsen på Guldkysten danskerne og ikke mindst de sorte?

Det handlede først og fremmest, om at sikre de danske handelsinteresser, i begyndelsen var det ressourcer som guld og elfenben som var prioriteten for Danmark, men senere hen blev det slaver.

Det handlede også om at sikre et hvis handelsmonopol, så al handel gik gennem de danske handelspladser, så de kunne tjene penge på importen og eksporten.

Danskerne på Guldkysten var embedsmænd, købmænd, soldater, præster, degne og læger. En del af de danskere på Guldkysten gik en tidlig død i møde, hovedsageligt på grund af, tropesygdomme, og derfor blev kvinder og børn holdt hjemme i Danmark.

Afsavnet kunne danskerne få dækket, fx ved at gifte sig med en sort kone. Nogle af danskere forsøgte at få en dybere forståelse for det afrikanske samfund, såsom den danske læge Paul Isert. De sorte levede under umenneskelige forhold på guldkysten.

Hvorfor og hvordan startede slave transporten til de danske vestindiske øer?

Tilbage i 1600 og 1700, begyndte den merkantilistiske tankegang at vokse, de europæiske lande ville begynde at eksportere mere end de importerede, uden at de brugte for mange resurser på det.

Den eneste måde dette kunne lade sig gøre, var ved kolonier, som man kunne eksportere og importere til, som det lystede.