Indholdsfortegnelse
1. Redegør for begrebet CSR og mulige CSR-aktiviteter herunder hvad er formålet med at udarbejde et grønt regnskab.
2. Forklar begrebet Global Compact
3. Analyser hvilke fordele og ulemper der er forbundet med at arbejde for CSR for de danske tekstilvirksomheder.
4. Analyser og vurder den miljømæssige udvikling i DK Company

Uddrag
CSR - Corporate Social Responsibility - en betegnelse som mange virksomheder arbejder med og prøver at integrere i et miljømæssigt og socialt hensyn til deres aktiviteter i forretningen og i deres møder og interaktioner med virksomhedens interessenter. Det kan ses som det ”samfundsansvar” virksomheden lægger på sig selv, for at skabe bedst muligt hensyn til medarbejder og omverden.

.........


En ulempe for de store tekstilvirksomheder er klar det etiske ansvar der ligger i at arbejde med CSR. Der skal tages hensyn til alle medarbejdere, så det med at bestille enorme mængder tøj og sko med kort deadline, er praktisktalt et kæmpe No-Go for virksomhederne, da det ligger et enormt pres på de medarbejdere der er på fabrikkerne. Medarbejderne har krav på en reel produktionstid og planlægning samt gode betalingsvilkår, hvilket er svært for virksomhederne at give når de ønsker disse lave indkøbspriser og hurtige leveringstider - men det er nøjagtig dertil CSR vil hjælpe, men som en lille ulempe for virksomhederne så.

Klare fordele ved at arbejde med CSR er at få skabt et godt brand som kunderne og slutforbrugerne kan lide og har tillid til. Det vil minimere risikoen for dårlig og negativ omtale og eksponering i medier. Og med et godt ry vil man kunne tiltrække og fastholde flere investorer, samt leve op til mange lovkrav og virksomhedens egne værdier. Mange kan også bruge det til at minimere de omkostninger de har til vand og energi.