Byens Vinhandel ApS & Actona Company AS | VØ Opgave

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 - Kalkulation

1.1 Beregn kostprisen for partiet og for et stk. RV-1.

1.2 Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for RV-1.

1.3 (5 %) Forklar, hvordan Byens Vinhandel ApS kan opnå en større dækningsgrad på RV-1.

1.4 (5 %) Diskuter, om Byens Vinhandel ApS bør optage RV-1 i sortimentet.

Opgave 2 - Virksomhedsanalyse

2.1 Redegør for, hvilke fordele Actona Company A/S kan opnå ved at blive opkøbt af JYSK.

2.2 Vurder, hvilken konkurrencestrategi Actona Company A/S anvender.

2.3 Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Actona Company A/S for årene 2012/13 - 2014/15 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og ledelsesberetningen.

2.4 Vurder, hvordan Actona Company A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2014/15 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Opgave 3 - Virksomhedens rapportering

3.1 Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for Coffee’n’Cake ApS for 2016/2017.

3.2 Opstil en balance pr. 30.06.2017 for Coffee’n’Cake ApS.

3.3 Forklar, hvordan den lavere værdi på varelageret påvirker virksomhedens resultat, egenkapital og likviditet.

Uddrag
Virksomheden har fokus på at levere nutidige møbler i den aftalte kvalitet, til konkurrencedygtige priser og til det ønskede leveringstidspunkt.

Virksomhedens aktiviteter findes over det meste af verden. Produktionen er primært i Asien og Østeuropa på egne fabrikker og hos underleverandører, mens salget foregår i mere end 80 lande fordelt på hele verden.

Virksomheden har haft et tæt samarbejde med de fleste af kunderne i mange år.

Actonagruppen består af moderselskabet Actona Company A/S og en række datterselskaber.

Gruppens egenproduktion foregår i datterselskaberne, hvorfra Actona Company A/S køber de færdigproducerede møbler. Salget til kunderne foregår derfor gennem Actona Company A/S.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu