Indledning
Jeg har i denne opgave redegjort for idéen bag virksomheden DK Company. Jeg har lavet en værdikædeanalyse for en detailvirksomhed og sat den i forhold til ”the blooming concept”.

På baggrund af oplysningerne fra udsendelsen ”Kriseknuserne” har jeg redegjort for virksomhedens udvikling.

Jeg har analyseret de interne og eksterne forhold i virksomheden ved brug af SWOT og lavet en vurdering af de strategiske muligheder ved brug af TOWS.

Indholdsfortegnelse
1. Redegør for DK Companysidé.
2. Redegørforkonceptetiblomsten.Inddragværdikæden.
Primære aktiviteter
- Indgående logistik
- Produktion:
- Udgående logistik:
- Markedsføring og salg:
- Service:

Støtteaktiviteter
- Infrastruktur:
- Menneskelige ressourcer:
- Indkøb:

3. SeudsendelsenKriseknuserneogredegørforvirksomhedensudviklingmed afsæt i de to organisationsblomster.

4. Diskutervirksomhedensstrategiskemuligheder.
SWOT-opstilling
- Styrker Svagheder
- Muligheder Trusler

TOWS-matrix
- SO-tiltag
- SO-tiltag
- SO-tiltag
- WO-tiltag

Uddrag
Blomsten er et levende symbol på vækst og et kendetegn for virksomhedskulturen. Den består af 4 blomsterhoveder. Blomsterne har brug for næring og pasning for at kunne udvikles og vokse sig større.

Det er oplagt at inddrage værdikæden i forhold til blomsten, da den beskriver hele værdikæden fra rodnet til bierne. Stilken symboliserer de primære aktiviteter i værdikæden, som er IT, HR, logistik, lager og økonomi.

De er afgørende for, at blomsterne kan gro. Medarbejderne er også essentielle og rygraden i virksomheden. De er med til at skabe struktur og støtte, så blomsterne kan vokse sig større.

Jo mere velfungerende samarbejdet mellem dem er, jo mere organiseret og effektivt bliver deres rodsystem. Rodnettet er blomstens base, hvor virksomhedens leverandører og indkøbskontorer spiller ind.

Bierne er kunderne, som flyver ned og tager honning fra blomsterne. Bierne skal tiltrækkes af de mange brands, som DK Company rummer.

Blomsten viser hvordan hvert område påvirker processen som helhed, da det kræver en indsats at skabe en velfungerede virksomhed, hvor alle led har en vigtig betydning.

---

Infrastruktur: DK Company blev grundlagt i 2001 af Jens Poulsen, som er hovedaktionær for virksomheden. Der er 3 andre direktører som er Kasper Phillipsen, Søren Lauritsen og Jens Obel. De har alle 3 ansvar for hver sin afdeling. 7

Menneskelige ressourcer: Medarbejderne er virksomhedens rygrad, derfor har alle medarbejdere en vigtig plads.

Det er virksomhedens politik, at der skal sikres et godt arbejdsmiljø med plads til privatliv, samtidig skal der også være fokus på det faglige niveau.

Der er også stor fokus på sikkerhed og forebyggelse af arbejdsulykker, derfor sendes de ansatte hvert år på kurser.

Indkøb: DK Company har indkøbskontorer i Kina, Bangladesh og Tyrkiet. De har egne designere, indkøbere og lager i Danmark. Lageret for alle deres brands er samlet ét sted hvilket gør det til en omkostnings- og tidsmæssig effektiv måde. 9