Indholdsfortegnelse
1) Foretag en kort virksomhedskarakteristik af Creativ Company. Inddrag virksomhedens fokus på at tage et socialt ansvar.
2) Analyser Creativ Companys anvendte vækststrategier
3) Analyser 1-2 relevante faktorer i Creativ Companys omverden

Uddrag
Omverdenens forhold giver et billede af nuværende eksterne situation. Der findes to former for forhold i en virksomheds omverden, de uafhængige og afhængige forhold. Den uafhængige omverden, også kaldt fjernmiljøet, består af de faktorer og forhold, som virksomheden sjældent kan påvirke og derfor er nødt til at tilpasse sig.

Det er essentielt for virksomheden at reagere på udviklingen i fjernmiljøet, men kun hvis det har betydning for virksomheden. Den afhængige omverden, også kaldt nærmiljøet, ser vi de interessenter virksomheden regelmæssigt er i kontakt med.

Den omverden kan virksomheden i en vis grad påvirke.

Et uafhængigt omverdensforhold, der har betydning for Creativ Company er Miljø. Der ses en tendens til øget fokus på virksomheders miljømæssige konsekvenser af produktion og drift. Det har ført til en stigende antal miljølove, som virksomhederne skal tilpasse sig. Dog har Creativ Company ikke et særligt stor miljømæssigt fodspor.

Men mere interessant for Creativ Company er den øgede interesse der ses for miljøproblematikken, fra forbrugernes side.

Mange er blevet politiske forbrugere og vælger deres forhandlere udefra, hvordan virksomhederne agerer i forhold til problematikken. Specielt CO2 udledning har haft en stor rolle i miljødebatten.

Det har fået virksomhederne til at konkurrere at vise, hvordan de reducere deres udledning. På det punkt er Creativ Company allerede overlegne, da de fra start har haft det i der værdisæt, at driften fungere på en miljømæssigt ansvarlig måde. Det er vigtigt at de tydeliggør det overfor kunderne, da det er en af deres stærkeste værdier.