Indholdsfortegnelse
1. Foretag en kort virksomhedskarakteristik af Creativ Company. Inddrag virksomhedens fokus på at tage et socialt ansvar.
2. Analyser Creativ Companys anvendte vækststrategier
3. Analyser 1-2 relevante faktorer i Creativ Companys omverden
- Kulturelle forhold
- Kunderne
Bilag 1:
Litteraturliste
- Hjemmesider:

Uddrag
Lotte Littau og Peter Nørgaard grundlage i år 2000 virksomheden Creativ Company, som i dag også ejer virksomheden sammen med Anders Lindhardsen.

De sælger blandt andet maling, karton, sakse og gavepapir mm. til forholdsvis billige penge. Derfor har omverdenen fx landets økonomi noget at sige, især i højkonjunktur perioder, hvor forbrugerne har flere penge mellem hænderne og derfor hurtigt kan søge til dyre alternativer.

Det er en handelsvirksomhed som befinder sig i mellemhandlermarkedet og de henvender sig både til kunder på B2C markedet (business to consumer), hvor de sælger til privatforbrugere, men også på B2B markedet (business to business) hvor kunden er andre virksomheder.

De ligger på det heterogene marked, grundet kunderne kan identificere forskel blandt produkterne og de har bestemte præferencer.

Udover det er Creativ company en engrosvirksomhed, altså en virksomhed der sælger varer i store partier til andre virksomheder, men også en detailvirksomheder, der handler i små partier til kunder eller forbrugere. Creativ Company A/S er også et aktieselskab.

---

Creativ company opkøbte i 2019 aktiemajoriteten CreaVea, et af Frankrigs førende wepshops af kreative hobbymaterialer .

Dette køb blev gjort relativt efter et andet andelskøb på et af Findland største hobbykæde Sinelli Oy, denne vækst strategi er også kendt som Horisontal integration, hvor man opkøber konkurrenter med henblik på at skabe en større markedsandel.

Creativ Company lagde i 2016, efter de blev opkøbt af kapitalfonden Capidea, en vækststrategi der lød på at have et mål om at fordoble omsætningen og skabe et solidt Europæisk fodaftryk inden for fem år som de blandt andet ville opnå gennem opkøb af konkurrenter (Horisontal integration).

Dette har en fordel i at gøre oceanet mindre rødt, men det kan også være en svære strategi, da det kræver en stor kapital.

Markedsudvikling er som overstående også et af deres mål, mere specifikt ville Creativ Company gerne lægge solidt fodfæste på markederne i Europa, altså geografisk ekspansion på det Europæiske marked.

Hvor deres nuværende produkt ville komme ud på nye markeder. Med denne strategi vil det forhåbentligt ende ud i at produktionen stiger og omkostningerne falder, altså de vil få fordel med de såkaldte stordriftsfordele.