Indholdsfortegnelse
Opgave 1: Redegør for markedet for convenienceprodukter. Inddrag bilag 1 og 2 samt bilag 3.
Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum. 3
Opgave 2: Virksomhederne på markedet for convenienceprodukter bliver påvirket af forskellige omverdensfaktorer. 4
Analyser 1-2 relevante faktorer i den uafhængige omverden. 4
Opgave 3: Foretag en brancheanalyse med fokus på måltidskasser. 5
Opgave 4: Diskuter følgende udsagn: 6
a) Når Dansk Supermarked opkøber 80% af Skagenfood, er det et udtryk for horisontal integration. 6
b) Køb af måltidskasser er et overvejelseskøb. 6
c) Ud fra figur 1, er det tydeligt, at Coop i deres produktudvikling og markedsføring især skal fokusere
på kvaliteten og sundheden af deres færdigretter. 7
Opgave 5: Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du: 7
Identificere en væsentlig udfordring for Aarstiderne på conveniencemarkedet. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring. 7

Uddrag
Truslen fra substituerende produkter
Kunderne efterspørger ofte noget forskelligt og der er forskellige muligheder der kan dække kundernes behov.

Truslen fra substituerende produkter er derfor stor, da konkurrencen fra bl.a. fastfoodkæder umiddelbart også kan dække kundernes behov. Der ud over bliver der udbudt et hav af forskellige convenienceprodukter i detailforretninger.

Selvom bl.a. fastfood har en del modsætninger i forhold til måltidskasserne, så er fastfood en konkurrent i form af substituerende produkter da mange ser muligheden for nem og hurtig mad.

Der ud over er fastfood nemt, og man behøver ikke noget abonnement hvilket man gør hvis man vælger måltidskasser. Man er derfor mere bindene.

Der ud over er fastfood nemt, hurtigt og billigt, hvilekt dækker behovet omkring at spare tid i hverdagen. Dette presser dagligvares forretningerne da interessen for fastfood og resturatbesøg er stigende.

Dog ses der en større interesse inden for måltider hvor man som person selv har været i nærheden af råvarerne samt været en del af madlavningen. De fleste fastfoodkæder udbydere modsat måltidskasserne, meget usundt mad hvilket tiltrækker flere kunder over til convenienceprodukterne.

Truslen fra nye indtrængere / Konkurrenter
Markedet for convenienceproudukter er som sagt i stor vækst, hvilket gør det ekstra attraktivt for andre virksomheder at bevæge sig ind på det markedet, med bl.a. måltidskasser eller færdigretter.

Selv Dansk Supermarkedet satser stort på dette marked ved at ved at opkøbe allerede eksisterende virksomheder, altså integration.

De har nemlig købt 80% af Skagen Food og retnemt.dk og Coop er også en konkurrent. Men markedslederen ”Aarstiderne” er ikke bange for konkurrenterne men havde forventet denne vækst inden for nye indtrængere på markedet, da disse produkter er populære. Truslen er der derfor, grundet vækst på dette marked.