Indholdsfortegnelse
Kort redegørelse for markedet for convenience produkter

Analyse af baggrunden for udviklingen i markedet for convenience produkter.

Analyse af konkurrencesituationen for måltidskasser

Kort diskussion af kort følgende udsagn: Der er høje indtrængningsbarrierer på markedet for måltidskasser, Når Dansk Supermarked opkøber 80% af Skagenfood, er det et udtryk for horisontal integration, Køb af måltidskasser er et overvejelseskøb og Ud fra figur 1, er det tydeligt, at Coop i deres produktudvikling og markedsføring især skal fokusere på kvaliteten og sundheden af deres færdigretter.

Identificering af en væsentlig udfordring for en selvvalgt udbyder i conveniencemarkedet. Diskussion af mulige løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
Måltidskasser er også et convenience produkt som er i høj vækst, og er mange forbrugers fortrukne valg, og når de først har prøvet dem, vil de ikke skille sig af med dem.

I branchen er der stigende konkurrence, og den vil denne opgave analysere. Det vil gøres ved brug af en brancheanalyse, nemlig porters five forces.

Det gøres for at få overblik over de forskellige konkurrenter, og hvor stærk/snæver eller svag/bred konkurrence der er for måltidskasser.

Det er yderst relevant at lave en branche analyse for at mærke temperaturen i branchen, og danne et overblik over konkurrencesituationen.

Dette gøres ved brug af Porters five forces-modellen (bilag 1), som består af fem aktører. Den første aktør er konkurrenter i branchen, og i dette tilfælde er det Aarstiderne, Skagen Food og retnemt.dk.

De er alle tre virksomheder som laver måltidskasser, hvor der er rig mulighed for at skabe forskellige måltider til ugen. Styrkeforholdet mellem disse udbydere er at markedslederen er Aastiderne, da de er den største virksomhed og er den mest højst omsætning.

Derefter er Skagen Food markedsudforderen, da de satser på samme målgruppe, men gør det også med bedre fiske sortiment.

Ret nemt er også markedsudforderen, da de minder meget om Aarstiderne, og prøver at overgå dem.
Derefter er der de nye indtrængere, som i dette tilfælde er Coop, som planlægger at trænge ind på markedet.

De er klar til at sende måltidkasser ud til hele Danmark, og opbygge en høj markedsandel. Den tredje aktør er de substituerende produkter, og det er dem som erstatter måltidskasserne, og dækker det samme behov som forbrugerne har.

I denne branche er det produkter som frysepizza, Mc Donalds, færdiglavet retter og andre halvfabrikat som sælges i supermarkeder. De kan tage kunderne, og dermed kan måltidskasserne risikere at mister kunder.

En aktør som er vigtig for konkurrencesituationen er leverandørerne, da det er dem de levere råvarerne til måltidskasserne, så de kan sælge dem videre.

I denne branche er det leverandører af kød, grøntsager og generelle fødevarer. Disse leverandører er forudsætningen for at de kan eksistere, og er vigtige at de har et stærk bånd.

Den sidste og meget vigtige aktør er kunderne, da det er det led som er det næste i deres distributionskæde, altså dem som de sælger produkterne videre til.

I dette tilfælde er det slutbrugere, da der ikke bliver gjort mere ved dem, når virksomheden er færdig med dem. De kan dog også sælges til virksomheder, hvor der skal serveres aftensmad.