Indholdsfortegnelse
Software:
CPU:
GPU - Grafikkort:h
Harddisk:
Operativsystem:
- "Mit skrivebord"
Filer:
Kendte filtyper:
• .bmp:
• .docx:
• .exe:
• .html:
• .jpg:
• .txt:
• .zip:
• .xlsx:

Gestaltlove
Bits
Data
- Datatyper:
- Øvelse:
- Tabeller
- Relations databaser
- Entiteter
- Attributter
- Relationer

Innovation
- Innovation betyder:
- Invention betyder:
- Innovationshøjde:
- Innovationsbegrebet i IT
- 3 krav der skal opfyldes:
- Innovationsskiven:
- Radikal innovation:
- Inkrementel innovation:

4p'er:
- Produkt:
- Proces:
- Proces:
- Paradigme:
- E-boks:
- Email:
- Puls ur:
- Pacemakere:
- Fjernsyn
- Facebook:
- Mobilepay:
- Elevator:
Kryptering
Big data
Begreber
Funktion

Opsamling
Hvad?
Hvor:
www:
https:
Hvordan?
Sikkerhed
PHISING
Socialengineering
DNS Spoofing

10 Heuristics for User interface design
- Visibility of system status - Synlighed og oplysning
02. Match between system and the real world - Connecting mellem brugeren og ”afsenderen”
03. User control and freedom - Fortryd knap
04. Consistency and standards - Tilgængelighed
05. Error prevention - Sikret bruger
06. Recognition rather than recall - Harddisk
08. Aesthetic and minimalist design - Simpelt og overskueligt design
09. Help users recognize, diagnose, and recover from errors - Fejl oplyses
10. Help and documentation
- Hvordan benyttes heuristikkerne teoretisk til at designe gode brugerflader?
Find 1 eksempel hvor hver heuristikker er blevet brugt, på hjemmesider, i apps eller i programmer

Uddrag
En computer er en samling af hardware (alt fysisk ved en computer), der styres af software. Den kan behandle data og meddele data

Software:
Et sæt instruktioner der afviklet på hardware

Alle vores programmer og apps på computeren f.eks. Word, google chrome everything
Alt hvad der foregår "på skærmen" er software

Virtuelt
Basis for software kaldet algoritmer

Software er for eksempel internet-browsere, tekstbehandlingsprogrammer og filmafspilningsprogrammer – men også operativsystemer, sms-ordbøger, GPS-systemer og elektroniske automatpiloter til rutetrafik med fly.

En computers opgave er basalt set at afvikle programmer. Det gøres med to enheder,
• processor: afvikler programmer,
• hukommelse: opbevarer de programmer, der er under afvikling.

Tilsammen kan man kalde processoren og hukommelsen for "computerens hjerne".

Computerens hukommelse = RAM'en
Computerens hukommelse kaldes også for internt lager, primært lager, main memory, primary storage og, som nævnt, RAM.

---

Produkt:
Betyder et produkt som vi laver noget innovation/nyt på selve produktet. Får nye kvaliteter. Man tager ligesom et opfundet produkt

Proces:
Måden man laver eller gør noget anderledes på på produktet

Position:
Hvis man ligesom flytter et "brand"/"sit produkt". Altså Levis startede f.eks. Med at lave arbejdsbukser men gør de ikke mere.

Paradigme:
Basalt set den måde vi gør ting på. F.eks. Fra cd/album-onlinemusik, hvor man fra køb til albums nu skal lave singler der skal streames på spotify. Det har ændret et paradigme ift. hvordan vi tænker på musik.

E-boks: innovativt - proces - inkrementel
Produkt: inkrementel
Proces: radikal
Position: radikal
Paradigme: inkrementel

Email: Innovativt -
Produkt: radikal
Proces: radikal
Position: radikal
Paradigme: radikal

Puls ur: Innovativt -
Produkt: radikal
Proces: radikal
Position: inkrementel
Paradigme: inkrementel