Indholdsfortegnelse
(p)Hvad er kunstig intelligens?

Hvad betyder kunstig intelligens for samfundet?

Eksempel på kunstig intelligens

(p)Hanson robotics: laver menneskeligende robotter. Hvad er positivt og negativt ved det?

symbolske gren af kunstig intelligens

Hvordan kan kunstig intelligens sættes i perspektiv til mennesket vs. AI

Hvordan kan kunstig intelligens hjælpe de udviklingshæmmede i samfundet?
- Konklusion

Hvorfor er AI interessant i Gus’ tilfælde (autisten)?

Hvad bruger Eugenia AI til?

Dr Robert Epstein, AI-ekspert, skriver med en AI-computer, hvorfor tror du ikke, han opdager det?

Hanson Robotics laver menneskelignende robotter.
- Hvad tænker du om Sophia, deres AI-robot?
- Hvad mener du, hun kan bruges til?

Hvorfor beskrives Google som AI?

Skal vi forbyde eller acceptere virksomheder som Cambridge Analytica?

Nu har du set dokumentaren. Hvilke 3 ting har du hæftet dig mest ved? F.eks. det mest imponerende, skræmmende, tankevækkende, overraskende, positive/negative eller noget helt andet?

Uddrag
Omdanne menneskelige egenskaber om til teknologiske
Symbolske gren af kunstig intelligens

helt Grundlæggende betyder kunstig intelligens at vi tager de egenskaber vi som individer er født med og omdanner dem til teknologiske, altså vi gør omdanner egenskaber kun mennesket har været i stand til om til teknologisk

Her er der dog delte meninger hvorvidt det er en samfundthjælp eller en byrde for samfundet. mange eksperter har igenneme de seneste årtier påpeget at teknologien vil medfører en aftraditionalisering fra vores menneskelige samvær altså vi går fra et socialt kollektiv til et asocialt kollektiv , mens andre eksperter påpeger den enorme samfundsbyrde den vil kunne bære både positivt og negativt, som fredrik vil komme nærmere ind på senere

Eksperter mener dog også, at det er nødvendigt, hvis Danmark skal kunne klare sig i et globalt marked og fortsat være et land med velstand grundet industrialiseringen

hvis vi så kigger på hvordan at måden kunstig intelligens opstår er ved at man gennem algoritmer og matematiske modeller programmerer computeren til at aggregerer sig som et menneske eller at udøve menneskelige aktiviteter

Thomas Bolander er forsker i kunstig intelligens på Danmarks Tekniske Universitet. I artiklen ”Intelligente maskiner indtager verden omkring os” fra Prosabladet, forklarer han:

”Hver gang man får en computer til at løse en opgave, der tidligere var forbeholdt mennesker, vil man i udgangspunktet sige, at dét er kunstig intelligens.

forskellige former for kunstig intelligens maskinlæring. Maskinen bruger analyserne til at forudsige eller gætte på udfald af noget i den virkelige verden

Robotter kategoriseret typisk ikke under kunstig intelligens, men man kan indføre kunstig intelligens i en robot..

robotteknologi. Begrebet dækker over teknologi, der kan anvendes til at designe, fremstille og styre robotter.

Kunstig intelligens kort sagt (konklusion)
handler stort set altid om at få computere og robotter til at gøre ting, som det hidtil kun har været mennesker, der har kunnet – for eksempel at spille skak, køre bil, diagnosticere patienter eller føre en samtale.

---

I filmen møder vi også Eugenia. Hendes mand døde for et par år siden, og lige siden da har hun lidt et umenneskeligt tab.

Hun har savnet ham hver dag, og hun ville ønske at hun kunne få muligheden for bare at snakke med ham bare en sidste gang.

Derfor var hun heller ikke et sekund i tvivl da hun fandt ud af at hun havde mulighed for at skrive med ham igen. Det kunne hun igennem en robot, der ved hjælp af kunstig intelligens, analyserede alle de beskeder de har skrevet sammen.

Herefter har robotten fået en ide omkring hvem manden er og på den måde vil den kunne svare på samme måde som han kunne finde på.

Dermed har Eugenia igen fået muligheden for at få følelsen af at hun kan skrive med sin mand. Her kan man så stille spørgsmålet om det er etisk korrekt at kommunikere med døde mennesker.

Skulle man måske ikke bare lade fortiden være fortiden og komme videre. Hun kommer jo aldrig videre hvis hun skriver med en robot der minder om ham. Det er i hvert fald min personlige mening.

En anden rigtig interessant ting er at vi hører om ham her AI - eksperten. Han er altså specialist i at vide hvordan robotter med kunstig intelligens kan opføre sig.

Alligevel ender han selv i fælden. Han har selv skrevet med en robot over et dating site, uden at vide at det ikke var et menneske han skrev med.

Han blev næsten helt forelsket i denne robot, og det kan også være derfor at han ikke har set alle faresignalerne. I hvert fald viser det os, hvor farligt det er for samfundet, hvis kunstig intelligens bruges forkert.

Hvis en AI ekspert, ikke engang opdager det, så er det rigtigt svært for “normale mennesker” at finde ud af.

Dermed er det vigtigt at man passer på, så man kommer til at give nogle personfølsomme oplysninger ud til nogen man ikke kender, og som man ikke har mødt.