Charterrejser | Afsætning Case | 10 i Karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 3
Analysér købsadfærden ved køb af en charterrejse
- Behov:
- Kunden:
- Købstype og købsadfærdstype:
- Købemotiv:
- Køberoller:
- Beslutningsprocessen:
- SOR-Modellen:

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn
a. Virksomheden Primo Tours benytter sig af konkurrencestrategien omkostningsfokus.
b. Charterrejser befinder sig på nuværende tidspunkt i nedgangsfasen i PLC-kurven
c. Ved analyse af danskernes rejsevaner er det bedst at benytte en kvalitativ dataindsamlingsmetode.

Uddrag
Købsadfærd dækker over forbrugerenes adfærd på konsumentmarkedet, det er altså en forbrugers/kundens handlemåde i forbindelse med købet.

Det er meget vigtigt for virksomheder at kunne finde frem til typiske træk der er i målgruppens købsadfærd.

Hvis virksomheden er bedre til at forudsige købsadfærden i målgruppen, jo mere effektiv kan markedsføringen målrettes til den enkelte forbruger/kunde.

Jeg vil inddrage Maslows behovspyramide og kigge på den generelle kunde, jeg kigger også på købstype, købemotiv

købsadfærdstype, køberoller og købsbeslutningsprocessen. Derefter vælger jeg at samle alt i SOR-modellen til sidst.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu