Markedsudvælgelse | Noter Afsætning Case

Indholdsfortegnelse
Markedsudvælgelse
- Tilfældighedsmetoden:
- Nærmarkedsmetoden:
- Tragtmetoden

Opgave 9.12 Arlas Jagt på vækst i Asien
1. Redegørelse af Arlas internationalisering
2. Arla ønsker en øget vækst i Asien, markedsmulighederne for salg af ernæringsprodukter til børn, Brandet Baby&Me. Analyser ud fra tragtmodellen de to vækstmarkeder: Bangladesh og Malaysia.
- Fase 1 Markedsscreening - PESTEL-analysen
- Bangladesh
- Politisk
- Økonomisk
- Social
- Teknologisk
- Malaysia
- Politisk
- Økonomisk
- Social
- Teknologisk
- Fase 2 Produkt- og markedsspecifikke forhold
- Fase 3 Markedsprioritering
- Fase 4 Markedsvalg
3. Vurdér på hvilket marked markedspotentialet er størst for Arlas salg af ernæringsprodukter til børn.
- Kilder:

Uddrag
Tilfældighedsmetoden:
Denne metode bliver oftest valgt af virksomheder med et rimeligt svagt eksportberedskab, da de oftest vælger passivt markedsvalg som er ud fra tilfældighedsmetoden.

Denne metode er usystematisk, det er tilfældigt da der kan opstå tilfældige netværk i virksomheden eller begivenheder. Der er forskellige faktorer for valg af et konkret marked

dette kan være Personlige netværk, presseomtale eller tilfældige henvendelser fra udenlandske kunder. Dette er en metode der er attraktiv for virksomheders internationale udvikling, da metoden er let og uproblematisk at benytte, ved valg af marked.

Dog er metoden ikke den mest sikre da det ikke nødvendigvis er givet, at det bestemte marked er det bedste for virksomhedens valg.

Metoden kan blive problematisk ved anvendelse af flere markeder, da det givet resultat kan blive en spredning på enkelte dog for forskellige markeder

dette kan medføre store omkostninger i frohold til virksomhedens internationale konkurrenceevne, da det derved stiller rigtig store krav til virksomhedens koordinering.

Nærmarkedsmetoden:
Nærmarkedsmetoden, er ligesom tilfældighedsmetoden, en metode som stiller begrænsede krav til virksomhedens eksportberedskab.

Dog er metoden både systematisk samt aktiv, da nærmarkeder typisk bliver valgt ud fra at miljøafstanden er mindst mulig fra hjemlandet.

Miljøafstanden er den forskel der er mellem hjemlandet samt det internationale marked, det er de forskelle der er, med både sproglige barriere, kulturelle forskelle, økonomiske forhold samt mange flere forhold der danner denne miljøafstand.

Tragtmetoden
Denne tragtmetode er den mest omfattende samt systematiske metode af de tre ovennævnte markedsudvælgelsesmetoder. Denne metode kræver større detaljeret analysearbejde

inden valg af udenlandsk marked, derfor er det en aktiv metode. Metoden giver en god sandsynlighed for at man vælger et hensigtsmæssigt marked, dog stiller den meget store krav til en virksomheds eksportberedskab.

Ved brug af denne metode til markedsudvælgelse tages der udgangspunkt i et stort antal lande eller et hvert land, ud fra diverse kriterier kan virksomhedens indsnævre alle de potentielle markeder, til markeder der senere bliver satset på.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu