Markedsudvælgelse | Analyse

Opgavebeskrivelse
Bryggeriet Vestfyen som er en af landets store bryggerier skal til at påbegynde eksport af øl til Norge, Polen, Frankrig og Luxembourg.

1. foretag en screening af disse lande efter både relevante generelle forhold samt specifikke produkt- og markedsforhold således, at du kun anbefaler et land til sidst.

Det er argumenter for hvorfor du vrager det ene land fra og beholder de andre der tæller. Der lægges vægt på databehandlingskompetence.

Indledning
Bryggeriet Vestfyn er et stolt og selvstændigt bryggeri som de selv beskriver på deres hjemmeside.

De har været i øl-branchen i mere end 130 år har derfor en god markedsposition på det danske ølmarked.

Ved hjælp af tragtmetoden vil jeg analysere hvilke er af følgende lande Norge, Polen, Frankrig og Luxembourg, som ville være mest attraktiv og have den bedste mulighed for bryggeriet Vestfyn at eksportere til.

Jeg vil derfor som sagt anvende tragtmetoden til screening af landene for at finde frem til hvor de bedste muligheder er for det danske bryggeri.

Indholdsfortegnelse
Opgavebeskrivelse:
Fase 1: Markedsscreening - grovsortering
PEST¬- analyse

Norge
- Politiske faktorer:
- Økonomiske faktorer:
- Sociale faktorer
- Teknologiske faktorer

Polen
- Politiske faktorer:
- Økonomiske faktorer:
- Sociale faktorer
- Teknologiske faktorer

Frankrig
- Politiske faktorer:
- Økonomiske faktorer:
- Sociale faktorer:
- Teknologiske faktorer:

Luxembourg
- Politiske faktorer:
- Økonomiske faktorer:
- Sociale faktorer:
- Teknologiske faktorer:

Geografiske forhold:
Frasortering:

Fase 2: Produkt og markedsspecifikke forhold
- Norge:
- Frankrig:
- Luxembourg:
- Frasortering:

Fase 3: Markedsprioritering
- Norge:
- Fordele:
- Ulemper:
- Luxembourg:
- Fordele:
- Ulemper:
- Frasortering:

Fase 4: Markedsvalg
- Anvendte kilder:

Uddrag
Politiske faktorer:
Norge er et parlamentarisk repræsentativt-demokratisk land med monarki. Regeringsmæssigt minder Norge en del om Danmark.

Dette kan på mange punkter være en fordel for bryggeriet Vestfyn, da deres velfærdssystem minder om Danmarks. Udover det er deres alkohollovgivning dog strammere end i Danmark.

I Norge skal du være 18 eller over for at kunne købe øl, hvorimod lovalderen for at kunne købe alkohol som har en alkoholprocent på 16,5 er 16 år. Derudover har Norge et korruptionstal på 84 i 2020, hvilket er godt da det er tæt på 100.

Økonomiske faktorer:
Norge har en BNP pr. indbygger på 67.294, 48 USD i 2020. Ift. Verdensbanken er Norge i top-5 af lande med højeste BNP pr. indbygger.

Norge er med i top 5 eksportlande, som Danmark handler med. Dette er en klar fordel da Danmark og Norge er tætte handelspartnere, hvilket vil betyde for bryggeriet Vestfyn, at deres vare vil være nemmere at eksportere til Norge.

Dog er det en ulempe at Norge ikke er en del af EU, så der vil være visse handelshindringer i bestemte områder i Norge.

Sociale faktorer
Norge har i 2021 et befolkningstal på 5.421.241, hvori at befolkningen består af 71,5% protestanter, 2,8% er muslimer, og 9,5% er øvrige religioner

Dette er også en fordel for bryggeriet, da de har større mulighed for høj efterspørgselsen end i et land, hvor at største delen praktiserer islam som religion.

Teknologiske faktorer
Indenfor for bryggeribranchen er der mange konkurrenter, og der er ca. registreret ca. 188 små bryggerier i Norge, hvilket ikke er et specielt højt antal.

Dette kan være med til at for øge efterspørgelsen i danske bryggerier, da Norge ikke har mange udbydere ude på markedet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu