Indholdsfortegnelse
1. Lav en karakteristik af virksomheden GoMore.
- Selskabsform
- Virksomhedstype
- Billigenhed
- Deres målgruppe
- Deres Branche

2. Analyser hvilke konkurrencemæssige fordele der kan forklare GoMore’s succes.

3. Vurder, om persontransportbranchen i Danmark er udsat for disruption, i givet fald, hvilken branche der er mest udsat (taxi, bus, tog, fly).

4. Giv din vurdering af, hvorvidt Coronakrisen i 2020 kan være en trussel for GoMores forretningsmodel.

Kilder

Uddrag
Selskabsform
GoMore er et anpartsselskab

Virksomhedstype
GoMore er en servicevirksomhed fordi man kan låne biler, ikke købe.

Billigenhed
GoMore’s hovedkontor er i København på adressen Kompagnistræde 20 C, 1208 København K, som er nær gammel strand.

Deres målgruppe
GoMore’s målgruppe er meget ung, det er fordi unge typisk ikke har deres egen bil, men stadig tit kunne have brug for en.

Så hvis de synes det er for dyrt at købe en ny bil kan de låne en fra GoMore eller køre med en anden, som de har fundet på GoMore.

En anden grund til at målgruppen er ung er fordi GoMore kun er i de store byer og indbyggere i storbyerne er også tit yngre end indbyggerne i en by som Ringsted.